Sveinn Guðmundsson: ræður


Ræður

Aðild að Fríverslunarsamtökum Evrópu

þingsályktunartillaga

Breyting á lausaskuldum iðnaðarins í föst lán

lagafrumvarp

Stofnskrá Alþjóðagjaldeyrissjóðsins

lagafrumvarp

Verðlagsmál

lagafrumvarp

Lífeyrissjóður hjúkrunarkvenna

lagafrumvarp

Brunavarnir og brunamál

lagafrumvarp

Aðgerðir í atvinnumálum

lagafrumvarp

Loðdýrarækt

lagafrumvarp

Smíði fiskiskipa

lagafrumvarp

Kísilgúrverksmiðja við Mývatn

lagafrumvarp

Bann gegn veiðum með botnvörpu og flotvörpu

lagafrumvarp