Sveinn Guðmundsson: ræður


Ræður

Aðild Íslands að Fríverslunarsamtökum Evrópu

þingsályktunartillaga

Tollskrá o.fl.

lagafrumvarp

Iðnþróunarsjóður

lagafrumvarp

Rafmagnsveitur ríkisins

lagafrumvarp

Álbræðsla við Straumsvík

lagafrumvarp

Kaup á sex skuttogurum

lagafrumvarp

Útflutningslánasjóður

lagafrumvarp

Tryggingadeild útflutningslána við Ríkisábyrgðasjóð

lagafrumvarp

Fjárfestingarfélag Íslands

lagafrumvarp

Hægri handar umferð

lagafrumvarp

Umferðarlög

lagafrumvarp