Sverrir Hermannsson: ræður


Ræður

Lánsfjárlög 1987

lagafrumvarp

Rannsóknarlektor í sagnfræði

(kennslu- og stjórnunarskylda)
fyrirspurn

Rannsóknarlektor í sagnfræði

(setning í stöðu)
fyrirspurn

Endurmat á störfum láglaunahópa

lagafrumvarp

Kennaraskortur

fyrirspurn

Almenningsbókasöfn

fyrirspurn

Skólamálaráð Reykjavíkur

fyrirspurn

Endurmat á störfum kennara

fyrirspurn

Framhaldsskólar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Grunnskóli

(skólaráð)
lagafrumvarp

Hússtjórnarfræðsla

fyrirspurn

Íþróttaaðstaða í Menntaskólanum við Hamrahlíð

fyrirspurn

Kennaraháskóli Íslands

(rannsóknastofnun uppeldismála)
lagafrumvarp

Leiklistarskóli Íslands

(skólanefnd)
lagafrumvarp

Fjárveitingar til Alþýðuskólans á Eiðum

fyrirspurn

Fjárlög 1987

lagafrumvarp

Vísinda- og rannsóknaráð

fyrirspurn

Fyrirspurn um fjárhagsvanda Þjóðleikhússins

um fundarstjórn

Fjárhagsvandi Þjóðleikhússins

fyrirspurn

Fyrirspurn um skólaakstur

um fundarstjórn

Brottvikning fræðslustjóra í Norðurlandsumd. e.

umræður utan dagskrár

Skýrsla OECD um íslenska menntastefnu

fyrirspurn

Sálfræðiþjónusta á Austurlandi

fyrirspurn

Framtíðarskipan kennaramenntunar

þingsályktunartillaga

Fjarkennsla á vegum Háskóla Íslands

þingsályktunartillaga

Kennaraháskóli Íslands

(rannsóknastofnun uppeldismála)
lagafrumvarp

Vísindaráð og Rannsóknaráð ríkisins

lagafrumvarp

Náms- og kennslugögn

fyrirspurn

Skriðuklaustur

fyrirspurn

Kennsla í útvegsfræðum við Háskóla Íslands

fyrirspurn

Þjóðarátak til byggingar þjóðarbókhlöðu

(skattvísitala)
lagafrumvarp

Framtíð rásar tvö

fyrirspurn

Íslenskt efni sjónvarpsstöðva í einkaeign

fyrirspurn

Þjóðarátak til byggingar þjóðarbókhlöðu

(skattvísitala)
lagafrumvarp

Veiting prestakalla

(heildarlög)
lagafrumvarp

Vísindaráð og Rannsóknaráð ríkisins

lagafrumvarp

Veiting prestakalla

(heildarlög)
lagafrumvarp

Verkfall framhaldsskólakennara

umræður utan dagskrár

Sérkennsla

beiðni um skýrslu

Svar við fyrirspurn um húsnæðismál Þjóðskjalasafns

um fundarstjórn