Sverrir Hermannsson: ræður


Ræður

Stefnuræða forsætisráðherra og umræða um hana (útvarpsumræður)

Fjárlög 2001

lagafrumvarp

Grundvöllur nýrrar fiskveiðistjórnar

þingsályktunartillaga

Sameining Landsbanka og Búnaðarbanka

umræður utan dagskrár

Umferðaröryggisáætlun og umferðaröryggismál

fyrirspurn

Umgengni um nytjastofna sjávar

(brottkast)
lagafrumvarp

Umferðarframkvæmdir í Reykjavík

umræður utan dagskrár

Laxeldi í Mjóafirði

umræður utan dagskrár

Varanlegar samgöngubætur á Vestfjörðum

þingsályktunartillaga

Skýrsla utanríkisráðherra um utanríkismál

skýrsla ráðherra

Sala Landssímans

athugasemdir um störf þingsins

Fjárlög 2001

lagafrumvarp

Sameining Landsbanka og Búnaðarbanka

athugasemdir um störf þingsins

Staðan í viðræðum um sameiningu Landsbanka og Búnaðarbanka

umræður utan dagskrár

Sameining Landsbanka og Búnaðarbanka

umræður utan dagskrár

Framlagning frumvarps um málefni öryrkja

um fundarstjórn

Úrskurður forseta um frumvarp um málefni öryrkja

athugasemdir um störf þingsins

Almannatryggingar

(tekjutrygging örorkulífeyrisþega)
lagafrumvarp

Kveðjur til heilbrigðisráðherra

athugasemdir um störf þingsins

Almannatryggingar

(tekjutrygging örorkulífeyrisþega)
lagafrumvarp

Skýrsla auðlindanefndar

umræður utan dagskrár

Staða Íslands í Evrópusamstarfi

umræður utan dagskrár

Staða fíkniefnalögreglunnar með tilliti til fjárveitinga

umræður utan dagskrár

Kosningar til Alþingis

(kjördæmaskipan o.fl.)
þingsályktunartillaga

Stofnun hlutafélaga um Landsbanka Íslands og Búnaðarbanka Íslands

(sala hlutafjár ríkissjóðs)
lagafrumvarp

Viðskiptahalli og skýrsla Þjóðhagsstofnunar um þjóðarbúskapinn

umræður utan dagskrár

Þingsályktunartillaga um Þjóðhagsstofnun

athugasemdir um störf þingsins

Afstaða ríkisstjórnarinnar til Kyoto-bókunarinnar

umræður utan dagskrár

Efnahagsmál og gengisþróun krónunnar

umræður utan dagskrár

Stofnun hlutafélaga um Landsbanka Íslands og Búnaðarbanka Íslands

(sala hlutafjár ríkissjóðs)
lagafrumvarp

Kjaramál fiskimanna og fleira

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Almennar stjórnmálaumræður (útvarpsumræður)

Sala kristfjárjarðanna Arnheiðarstaða og Droplaugarstaða

lagafrumvarp

Sala ríkissjóðs á hlutafé í Landssíma Íslands hf.

lagafrumvarp

Orð forseta um Samkeppnisstofnun

athugasemdir um störf þingsins

Veiðar smábáta

umræður utan dagskrár

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 31 224,07
Flutningsræða 4 28,28
Andsvar 14 19,95
Grein fyrir atkvæði 3 2,88
Um fundarstjórn 1 1,3
Samtals 53 276,48
4,6 klst.