Sverrir Hermannsson: ræður


Ræður

Stefnuræða forsætisráðherra og umræða um hana (útvarpsumræður)

Hryðjuverkin í Bandaríkjunum og viðbrögð við þeim, skýrsla utanríkisráðherra

skýrsla ráðherra

Fjárlög 2002

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur o.fl.

(skatthlutföll, verðbólguleiðréttingar, einstaklingar í atvinnurekstri o.fl.)
lagafrumvarp

Fjáraukalög 2001

lagafrumvarp

Bótaábyrgð vegna tjóns af notkun loftfars vegna hernaðaraðgerða, hryðjuverka eða áþekkra atvika

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Skerðing á starfsemi tæknifrjóvgunardeildar Landspítala -- háskólasjúkrahúss

athugasemdir um störf þingsins

Rekstur Ríkisútvarpsins

þingsályktunartillaga

Kosningar til Alþingis

þingsályktunartillaga

Ummæli sjávarútvegsráðherra á aðalfundi LÍÚ, ræðutími o.fl.

um fundarstjórn

Stjórn fiskveiða

(krókaaflamarksbátar)
lagafrumvarp

Reglur um notkun á vél Flugmálastjórnar

umræður utan dagskrár

Áform um einkarekstur í heilbrigðisþjónustunni

umræður utan dagskrár

Kirkjuskipan ríkisins

(aðskilnaður ríkis og kirkju)
lagafrumvarp

Fjárlög 2002

lagafrumvarp

Skýrsla utanríkisráðherra um utanríkismál

skýrsla ráðherra

Fjáraukalög 2001

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur o.fl.

(skatthlutföll, verðbólguleiðréttingar, einstaklingar í atvinnurekstri o.fl.)
lagafrumvarp

Fjárlög 2002

lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 2002

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(krókaaflamarksbátar)
lagafrumvarp

Horfur í efnahagsmálum

umræður utan dagskrár

Heimsmeistaramótið í knattspyrnu og þjónusta Ríkisútvarpsins

umræður utan dagskrár

Þjóðaratkvæðagreiðsla um framtíð hálendisins norðan Vatnajökuls

þingsályktunartillaga

Virkjun Jökulsár á Brú og Jökulsár í Fljótsdal

lagafrumvarp

Störf og starfskjör einkavæðingarnefndar

umræður utan dagskrár

Þróun tengsla Íslands og Evrópusambandsins

umræður utan dagskrár

Boðað frumvarp um stjórn fiskveiða

athugasemdir um störf þingsins

Stjórn fiskveiða

(veiðigjald o.fl.)
lagafrumvarp

Skipun rannsóknarnefndar í málefnum Landssímans og einkavæðingarnefndar

þingsályktunartillaga

Umræðuefni og störf þingsins

um fundarstjórn

Minnisblað um öryrkjadóminn

umræður utan dagskrár

Endurskoðun EES-samningsins

umræður utan dagskrár

Sjálfstæði Palestínu

þingsályktunartillaga

Upplýsingagjöf um álversframkvæmdir

athugasemdir um störf þingsins

Ástandið í Palestínu

umræður utan dagskrár

Virkjun Jökulsár á Brú og Jökulsár í Fljótsdal

lagafrumvarp

Dagskrá fundarins

athugasemdir um störf þingsins

Afbrigði

afbrigði um dagskrármál

Mál á dagskrá

athugasemdir um störf þingsins

Þjóðhagsstofnun o.fl.

lagafrumvarp

Ábyrgð skuldabréfa vegna nýrrar starfsemi Íslenskrar erfðagreiningar

lagafrumvarp

Orð forseta Íslands um Evrópusambandið

athugasemdir um störf þingsins

Verðlagsmál

umræður utan dagskrár

Ábyrgð skuldabréfa vegna nýrrar starfsemi Íslenskrar erfðagreiningar

lagafrumvarp

Almennar stjórnmálaumræður (útvarpsumræður)

Ábyrgð skuldabréfa vegna nýrrar starfsemi Íslenskrar erfðagreiningar

lagafrumvarp

Deilur Ísraels og Palestínumanna

þingsályktunartillaga

Stjórn fiskveiða

(veiðigjald o.fl.)
lagafrumvarp

Ábyrgð skuldabréfa vegna nýrrar starfsemi Íslenskrar erfðagreiningar

lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 46 447,43
Flutningsræða 4 14,5
Andsvar 9 9,23
Um atkvæðagreiðslu 3 2,78
Grein fyrir atkvæði 2 1,67
Um fundarstjórn 1 0,8
Samtals 65 476,41
7,9 klst.