Sverrir Hermannsson: ræður


Ræður

Söluskattur

lagafrumvarp

Happdrættislán ríkissjóðs vegna Norðurvegar og Austurvegar

lagafrumvarp

Virkjun Bessastaðaár í Fljótsdal

lagafrumvarp

Sjónvarpsmál

þingsályktunartillaga

Umræður utan dagskrár

Umræður utan dagskrár

Virkjun Bessastaðaár í Fljótsdal

lagafrumvarp

Löndun á loðnu til bræðslu

lagafrumvarp

Fjárlög 1975

lagafrumvarp

Fóstureyðingar

lagafrumvarp

Fiskræktarmál eldisstöðvarinnar að Laxalóni

þingsályktunartillaga

Umræður utan dagskrár

Ráðstafanir vegna snjóflóða í Norðfirði

lagafrumvarp

Lánveitingar úr Byggðasjóði

fyrirspurn

Bættar vetrarsamgöngur

fyrirspurn

Vetrarsamgöngur á Austurlandi

fyrirspurn

Sjónvarpsmál á Austurlandi

fyrirspurn

Lánveitingar úr Byggðasjóði

fyrirspurn

Bættar vetrarsamgöngur

fyrirspurn

Vetrarsamgöngur á Austurlandi

fyrirspurn

Sjónvarpsmál á Austurlandi

fyrirspurn

Samræmd vinnsla sjávarafla

lagafrumvarp

Sveitarstjórnarlög

lagafrumvarp

Fljótsdalsvirkjun

þingsályktunartillaga

Rafknúin samgöngutæki

þingsályktunartillaga

Fljótsdalsvirkjun

þingsályktunartillaga

Járnblendiverksmiðja í Hvalfirði

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Ráðstöfun gengismunar í þágu sjávarútvegsins

lagafrumvarp

Íslensk stafsetning

lagafrumvarp

Atvinnuleysistryggingar

lagafrumvarp

Fljótsdalsvirkjun

þingsályktunartillaga

Atvinnuleysistryggingar

lagafrumvarp

Verðjöfnunarsjóður fiskiðnaðarins

lagafrumvarp

Ráðstafanir vegna breytingar á gengi íslenskrar krónu

lagafrumvarp

Breytingar á íslenskum rithætti

fyrirspurn

Vegalög

lagafrumvarp

Þingfararkaup alþingismanna

lagafrumvarp

Skýrsla um Framkvæmdastofnun ríkisins

Iðnaðarmálagjald

lagafrumvarp

Íslensk stafsetning

þingsályktunartillaga

Fiskvinnsluverksmiðja á Snæfellsnesi

þingsályktunartillaga

Iðnaðarmálagjald

lagafrumvarp

Fisksölusamstarf við Belgíumenn

þingsályktunartillaga