Sverrir Hermannsson: ræður


Ræður

Veiðar með botnvörpu, flotvörpu og dragnót í fiskveiðilandhelginni

lagafrumvarp

Almenningsbókasöfn

lagafrumvarp

Framkvæmdastofnun ríkisins

lagafrumvarp

Snjóflóð á Norðfirði og fjáröflun til Viðlagasjóðs

lagafrumvarp

Fjárlög 1976

lagafrumvarp

Atvinnuleysistryggingar

fyrirspurn

Framkvæmd á lögum um ráðstafanir í sjávarútvegi

fyrirspurn

Stofnfjársjóður fiskiskipa

lagafrumvarp

Fiskileit og tilraunaveiðar

þingsályktunartillaga

Stofnlánasjóður vegna stórra atvinnubifreiða

þingsályktunartillaga

Veiting prestakalla

þingsályktunartillaga

Veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands

lagafrumvarp

Íslensk stafsetning

lagafrumvarp

Veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands

lagafrumvarp

Upptaka ólöglegs sjávarafla

lagafrumvarp

Íslensk stafsetning

lagafrumvarp

Framkvæmdastofnun ríkisins

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Jafnrétti kvenna og karla

lagafrumvarp

Olíusjóður fiskiskipa

lagafrumvarp

Sveitavegir á Austurlandi

þingsályktunartillaga

Ráðstafanir til að koma í veg fyrir atvinnuleysi og búseturöskun í Norður-Þingeyjarsýslu

þingsályktunartillaga

Veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands

lagafrumvarp