Tómas Árnason: ræður


Ræður

Happdrættislán ríkissjóðs vegna Norðurvegar og Austurvegar

lagafrumvarp

Virkjun Bessastaðaár í Fljótsdal

lagafrumvarp

Vöruhappdrætti fyrir Samband íslenskra berklasjúklinga

lagafrumvarp

Happdrætti Dvalarheimilis aldraðra sjómanna

lagafrumvarp

Verðtrygging fjárskuldbindinga

lagafrumvarp

Rannsókn kjörbréfa

rannsókn kjörbréfs

Söluskattur af innflutningsgjöldum

fyrirspurn

Umræður utan dagskrár

Happdrættislán ríkissjóðs vegna Norðurvegar og Austurvegar

lagafrumvarp

Virkjun Bessastaðaár í Fljótsdal

lagafrumvarp

Ráðstafanir í sjávarútvegi

lagafrumvarp

Löndun á loðnu til bræðslu

lagafrumvarp

Rannsókn kjörbréfs

Varamenn taka þingsæti - rannsókn kjörbréfs

kosningar

Lífeyrissjóður fyrir alla landsmenn

fyrirspurn

Þjóðhátíðarmynt

fyrirspurn

Lífeyrissjóður fyrir alla landsmenn

fyrirspurn

Þjóðhátíðarmynt

fyrirspurn

Dýralæknar

lagafrumvarp

Húsnæðismálastofnun ríkisins

lagafrumvarp

Rannsókn kjörbréfs

Rannsókn kjörbréfs

Framkvæmdasjóður Suðurnesja

lagafrumvarp

Störf flutningskostnaðarnefndar

fyrirspurn

Söluskattur af innflutningsgjöldum

fyrirspurn

Ráðstafanir vegna snjóflóða í Norðfirði

lagafrumvarp

Lánveitingar úr Byggðasjóði

fyrirspurn

Bættar vetrarsamgöngur

fyrirspurn

Vetrarsamgöngur á Austurlandi

fyrirspurn

Sjónvarpsmál á Austurlandi

fyrirspurn

Lánveitingar úr Byggðasjóði

fyrirspurn

Bættar vetrarsamgöngur

fyrirspurn

Vetrarsamgöngur á Austurlandi

fyrirspurn

Sjónvarpsmál á Austurlandi

fyrirspurn

Sjónvarpsmál á Austurlandi

fyrirspurn

Vatnsvirkjunarrannsóknir til raforkuframleiðslu á Norðurlandi

fyrirspurn

Lagning byggðalínu til Norðurlands

fyrirspurn

Rannsóknir og virkjunarundirbúningur á Kröflusvæðinu

fyrirspurn

Rannsókn á virkjunarmöguleikum í Skjálfandafljóti

fyrirspurn

Virkjunarrannsóknir á Dettifosssvæðinu

fyrirspurn

Fljótsdalsvirkjun

þingsályktunartillaga

Rannsókn kjörbréfs

Rannsóknir á snjóflóðum og skriðuföllum

þingsályktunartillaga

Rannsókn kjörbréfa

rannsókn kjörbréfs

Fljótsdalsvirkjun

þingsályktunartillaga

Rannsókn kjörbréfa

rannsókn kjörbréfs

Rannsókn kjörbréfs

Fóstureyðingar

lagafrumvarp

Rannsókn kjörbréfs

Ráðstafanir í efnahagsmálum

lagafrumvarp

Rannsókn kjörbréfs

Rannsókn kjörbréfs

Rannsókn kjörbréfs

Skákkennsla

lagafrumvarp

Ráðstöfun gengismunar í þágu sjávarútvegsins

lagafrumvarp

Atvinnuleysistryggingar

lagafrumvarp

Fljótsdalsvirkjun

þingsályktunartillaga

Atvinnuleysistryggingar

lagafrumvarp

Snjómokstur á þjóðvegum

fyrirspurn

Fasteignamatslög og lög um sambýli í fjölbýlishúsum

fyrirspurn

Snjómokstur á þjóðvegum

fyrirspurn

Fasteignamatslög og lög um sambýli í fjölbýlishúsum

fyrirspurn

Hafnaáætlun 1975-1978

þingsályktunartillaga

Lán vegna Rafmagnsveitna ríkisins og Vegagerðar ríkisins

lagafrumvarp

Skýrsla um Framkvæmdastofnun ríkisins