Tómas Árnason: ræður


Ræður

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Framkvæmdastofnun ríkisins

lagafrumvarp

Áætlanagerð Framkvæmdastofnunar ríkisins

fyrirspurn

Rannsókn kjörbréfs

Samkomulag við Sambandslýðveldið Þýskaland um veiðar þýskra togara

þingsályktunartillaga

Bessastaðaárvirkjun

fyrirspurn

Eignarnámsheimild Ness í Norðfirði

lagafrumvarp

Milliþinganefnd í byggðamálum

fyrirspurn

Snjóflóð á Norðfirði og fjáröflun til Viðlagasjóðs

lagafrumvarp

Vörugjald

lagafrumvarp

Lántaka vegna opinberra framkvæmda 1976

lagafrumvarp

Framkvæmd á lögum um ráðstafanir í sjávarútvegi

fyrirspurn

Fæðingarorlof bændakvenna

þingsályktunartillaga

Fiskileit og tilraunaveiðar

þingsályktunartillaga

Ráðstafanir til að draga úr áhrifum olíuverðhækkana á hitunarkostnað íbúða

lagafrumvarp

Rannsóknarlögregla ríkisins

lagafrumvarp

Virkjun Bessastaðaár í Fljótsdal

fyrirspurn

Fiskileit og tilraunaveiðar

þingsályktunartillaga

Umræður utan dagskrár

Skýrsla iðnaðarráðherra um Kröfluvirkjun

skýrsla ráðherra

Lánamál landbúnaðarins

fyrirspurn

Rafdreifikerfi í sveitum

fyrirspurn

Fiskveiðasjóður Íslands

lagafrumvarp

Upptaka ólöglegs sjávarafla

lagafrumvarp

Framkvæmdastofnun ríkisins

lagafrumvarp

Íslensk stafsetning

lagafrumvarp

Framkvæmdastofnun ríkisins

lagafrumvarp