Tómas Ingi Olrich: ræður


Ræður

Tekjuskattur og eignarskattur

(endurbætur og viðhald á eigin húsnæði)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(endurgreiðsla ofgreiddra gjalda)
lagafrumvarp

Atvinnuleysistryggingar

(bótaréttur í námi)
lagafrumvarp

Forgangsröð kennslu erlendra tungumála

fyrirspurn

Málefni Ríkisútvarpsins

umræður utan dagskrár

Þingfararkaup alþingismanna

(réttur til biðlauna)
lagafrumvarp

Lánskjör og ávöxtun sparifjár

lagafrumvarp

Málefni Háskóla Íslands

umræður utan dagskrár

Skýrsla utanríkisráðherra um utanríkismál

skýrsla ráðherra

Sumarmissiri við Háskóla Íslands

fyrirspurn

Miðstöð fyrir nám í matvælagreinum

fyrirspurn

Vegaframkvæmdir á Austurlandi

þingsályktunartillaga

Jarðalög

(EES-reglur o.fl.)
lagafrumvarp

Framhaldsskólar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Vegaframkvæmdir á Austurlandi

þingsályktunartillaga

Framtíð Kísiliðjunnar við Mývatn

umræður utan dagskrár

Þingsköp Alþingis

(þingskapalaganefnd)
lagafrumvarp

Mat á umhverfisáhrifum

(markmið laganna o.fl.)
lagafrumvarp

Náttúruvernd

(stjórn náttúruverndarmála o.fl.)
lagafrumvarp

Kynning á íslenskri menningu

lagafrumvarp

Rannsóknarráð Íslands

(skipan ráðsins)
lagafrumvarp

Hlutdeild áfengis og tóbaks í grunni framfærsluvísitölu

fyrirspurn

Vinnudeila ríkisins og sjúkraliða

umræður utan dagskrár

Skýrslur háskólans um EES og ESB

umræður utan dagskrár

Samningur um stofnun Alþjóðaviðskiptastofnunar

þingsályktunartillaga

Málefni fatlaðra

skýrsla

Réttur til veiða í efnahagslögsögu Íslands

(löndun erlendra veiðiskipa)
lagafrumvarp

Kísilgúrverksmiðja við Mývatn

(skatthlutfall, atvinnusjóður)
lagafrumvarp

Tóbaksvarnalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Stofnun Vilhjálms Stefánssonar á Akureyri

þingsályktunartillaga

Skýrsla utanríkisráðherra um utanríkismál

skýrsla ráðherra

Hringamyndun og samþjöppun valds í íslenskri fjölmiðlun

umræður utan dagskrár

Hrefnuveiðar

umræður utan dagskrár

Grunnskóli

(heildarlög)
lagafrumvarp

Launamyndun og kynbundinn launamismunur

umræður utan dagskrár

Grunnskóli

(heildarlög)
lagafrumvarp

Afgreiðsla sjúkraliðafrv. úr nefnd

um fundarstjórn

Tóbaksvarnalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Hollustuhættir og heilbrigðiseftirlit

(varnir gegn mengun sjávar, stjórnskipulag, heilbrigðisnefndir o.fl.)
lagafrumvarp

Afgreiðsla frv. um tóbaksvarnir

athugasemdir um störf þingsins

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 36 283,35
Flutningsræða 9 77,57
Andsvar 54 72,8
Um fundarstjórn 3 4,5
Ber af sér sakir 1 0,72
Grein fyrir atkvæði 1 0,42
Samtals 104 439,36
7,3 klst.