Tómas Ingi Olrich: ræður


Ræður

Innanlandsflug

umræður utan dagskrár

Stefna Íslands í alþjóðasamskiptum

þingsályktunartillaga

Skýrsla utanríkisráðherra um utanríkismál

skýrsla ráðherra

Losun gróðurhúsalofttegunda

umræður utan dagskrár

Breyting á XI. viðauka við EES-samninginn

(fjarskiptaþjónusta og rafrænar undirskriftir)
þingsályktunartillaga

Kjaradeila framhaldsskólakennara

umræður utan dagskrár

Endurheimt íslenskra fornminja frá Danmörku

fyrirspurn

Neytendavernd og innflutningur á írskum nautalundum

umræður utan dagskrár

Almannatryggingar

(tekjutrygging örorkulífeyrisþega)
lagafrumvarp

Bréf forsætisnefndar til Hæstaréttar

athugasemdir um störf þingsins

Skýrsla auðlindanefndar

umræður utan dagskrár

Hvalveiðar

fyrirspurn

Staða sjávarbyggða

fyrirspurn

Fasteignamat ríkisins og Landskrá fasteigna

fyrirspurn

Breyting á VII. viðauka við EES-samninginn (starfsmenntun)

þingsályktunartillaga

Breyting á XI. viðauka við EES-samninginn (fjarskiptaþjónusta)

þingsályktunartillaga

Umfjöllun menntmn. um túlkun 53. gr. grunnskólalaga

athugasemdir um störf þingsins

Reykjavíkurflugvöllur

umræður utan dagskrár

Viðbrögð við gin- og klaufaveiki

athugasemdir um störf þingsins

Samningar um sölu á vöru milli ríkja

þingsályktunartillaga

Breyting á VII. viðauka við EES-samninginn (starfsmenntun)

þingsályktunartillaga

Breyting á XI. viðauka við EES-samninginn (fjarskiptaþjónusta)

þingsályktunartillaga

Breyting á XVIII. viðauka við EES-samninginn (vinnuréttur)

þingsályktunartillaga

Samningur um öryggi starfsmanna Sameinuðu þjóðanna

þingsályktunartillaga

Samningur um opinber innkaup

þingsályktunartillaga

Kísilgúrverksmiðja við Mývatn

(sala á eignarhlut ríkisins)
lagafrumvarp

Skýrsla utanríkisráðherra um utanríkismál

skýrsla ráðherra

EES-samstarfið

fyrirspurn

Nýjar hugmyndir um skipan og starfshætti Rannsóknarráðs Íslands

umræður utan dagskrár

Breyting á XI. viðauka við EES-samninginn (fjarskiptaþjónusta)

þingsályktunartillaga

Breyting á XI. viðauka við EES-samninginn (fjarskiptaþjónusta)

þingsályktunartillaga

Breyting á XI. viðauka við EES-samninginn (fjarskiptaþjónusta)

þingsályktunartillaga

Samningur um gagnkvæma réttaraðstoð í sakamálum milli aðildarríkja Evrópusambandsins

þingsályktunartillaga

Samningur milli Íslands og Færeyja um fiskveiðar innan íslenskrar og færeyskrar lögsögu 2001

þingsályktunartillaga

Genfarsamningur um skráningu hönnunar á sviði iðnaðar

þingsályktunartillaga

Breyting á IX. viðauka við EES-samninginn (fjármálaþjónusta)

þingsályktunartillaga

Breytingar á IX. viðauka við EES-samninginn (fjármálaþjónusta)

þingsályktunartillaga

Breyting á IX. viðauka við EES-samninginn (fjármálaþjónusta)

þingsályktunartillaga

Samningar um veiðar úr norsk-íslenska síldarstofninum 2001

þingsályktunartillaga

Samningur um Alþjóðastofnun um notkun gervitungla í siglingum (INMARSAT)

þingsályktunartillaga

Samningur um verndun Norðaustur-Atlantshafsins

þingsályktunartillaga

Endurskoðun viðskiptabanns á Írak

þingsályktunartillaga

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 24 123,97
Andsvar 33 39,03
Flutningsræða 20 24,87
Ber af sér sakir 1 0,53
Samtals 78 188,4
3,1 klst.