Tómas Ingi Olrich: ræður


Ræður

Hryðjuverkin í Bandaríkjunum og viðbrögð við þeim, skýrsla utanríkisráðherra

skýrsla ráðherra

Rekstur vélar Flugmálastjórnar

athugasemdir um störf þingsins

Farþegaflutningar til og frá Íslandi

fyrirspurn

Áform um einkarekstur í heilbrigðisþjónustunni

umræður utan dagskrár

Áhrif framræslu votlendis á fuglalíf

fyrirspurn

Skógræktarmál og Bernarsamningurinn

fyrirspurn

Skýrsla um menningartengda ferðaþjónustu

fyrirspurn

Skýrsla utanríkisráðherra um utanríkismál

skýrsla ráðherra

Samningur um viðurkenningu og fullnustu erlendra gerðardómsúrskurða

þingsályktunartillaga

Samningar um veiðar úr norsk-íslenska síldarstofninum 2002

þingsályktunartillaga

Forvarnasjóður

fyrirspurn

Málefni flugfélagsins Go-fly

umræður utan dagskrár

Breyting á XX. viðauka við EES-samninginn (umhverfismál)

þingsályktunartillaga

Þjóðaratkvæðagreiðsla um framtíð hálendisins norðan Vatnajökuls

þingsályktunartillaga

NATO-þingið 2001

skýrsla

Reiknilíkan fyrir framhaldsskóla

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Viðbrögð við ábendingum Ríkisendurskoðunar

fyrirspurn

Aðstaða til fjarnáms

fyrirspurn

Tækniháskóli Íslands

lagafrumvarp

Tilnefning á heimsminjaskrá UNESCO

fyrirspurn

Nefndafundir á þingfundartíma

um fundarstjórn

Húsnæðismál Kvikmyndasafns Íslands

fyrirspurn

Nám í málm- og véltæknigreinum

fyrirspurn

Aðflutningsgjöld af hljóðmagnarasettum til kennslu

fyrirspurn

Jöfnun námskostnaðar

fyrirspurn

Málefni Þjóðminjasafnsins

fyrirspurn

Almennar stjórnmálaumræður (útvarpsumræður)

Tækniháskóli Íslands

lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 24 88,98
Svar 14 24,03
Flutningsræða 5 17,47
Andsvar 16 16
Samtals 59 146,48
2,4 klst.