Tryggvi Bjarnason: ræður


Ræður

Prentsmiðjur

lagafrumvarp

Vitagjald

lagafrumvarp

Sala á þjóðjörðinni Reykjum í Hrútafirði

lagafrumvarp

Fasteignaskattur

lagafrumvarp

Sala á þjóðjörðinni Reykjum í Hrútafirði

lagafrumvarp

Sölubann á tóbaki til barna og unglinga

lagafrumvarp

Sala á þjóðjörðinni Reykjum í Hrútafirði

lagafrumvarp

Heimild fyrir veðdeild Landsbankans að gefa út (serie) bankavaxtabréfa

lagafrumvarp

Bæjarstjórn í kaupstaðnum Reykjavík

lagafrumvarp

Heimild fyrir veðdeild Landsbankans að gefa út (serie) bankavaxtabréfa

lagafrumvarp

Fjárlög 1914 og 1915

lagafrumvarp

Friðun æðarfugla

lagafrumvarp

Fjárlög 1914 og 1915

lagafrumvarp

Sala á landspildu til prestsins á Kolfreyjustað

lagafrumvarp

Sparisjóðir

lagafrumvarp

Hallærisvarnir

lagafrumvarp

Heimild fyrir veðdeild Landsbankans að gefa út (serie) bankavaxtabréfa

lagafrumvarp

Sauðfjárbaðanir

lagafrumvarp

Forkaupsréttur landssjóðs að jörðum um erfðafestuábúð

þingsályktunartillaga

Brúarstæði á Miðfjarðará

þingsályktunartillaga