Valdimar Indriðason: ræður


Ræður

Ráðstafanir í sjávarútvegsmálum

lagafrumvarp

Innlend lánsfjáröflun ríkissjóðs

lagafrumvarp

Verðlagsráð sjávarútvegsins

lagafrumvarp

Umræða utan dagskrár

umræður utan dagskrár

Verðjöfnunarsjóður fiskiðnaðarins

lagafrumvarp

Kosningar til Alþingis

lagafrumvarp

Launamál

lagafrumvarp

Fullnýting fiskafla

þingsályktunartillaga

Lagmetisiðnaður

lagafrumvarp

Gjaldeyris- og viðskiptamál

lagafrumvarp

Frestun á greiðslum vegna verðtryggðra íbúðalána

lagafrumvarp

Veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands

lagafrumvarp

Veiðar í erlendri fiskveiðilandhelgi

þingsályktunartillaga

Viðhald á skipastólnum

(um viðhald og endurbætur á skipastólnum)
þingsályktunartillaga

Takmörkun fiskveiða í skammdeginu

þingsályktunartillaga

Sjóntækjafræðingar

lagafrumvarp

Umferðarlög

lagafrumvarp

Aflatryggingasjóður sjávarútvegsins

lagafrumvarp

Iðnfræðsla

lagafrumvarp

Aflatryggingasjóður sjávarútvegsins

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Umferðarlög

lagafrumvarp

Útflutningsgjald af sjávarafurðum

lagafrumvarp

Tekjustofnar sveitarfélaga

lagafrumvarp

Járnblendiverksmiðja í Hvalfirði

lagafrumvarp

Umferðarlög

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Jöfnun hitunarkostnaðar

lagafrumvarp

Ráðstafanir í sjávarútvegsmálum

lagafrumvarp

Menntaskólar

lagafrumvarp

Rannsóknir í þágu atvinnuveganna

lagafrumvarp

Fiskveiðasjóður Íslands

lagafrumvarp

Áfengislög

lagafrumvarp

Húsnæðisstofnun ríkisins

lagafrumvarp

Atvinnuréttindi skipstjórnarmanna

lagafrumvarp

Atvinnuréttindi vélfræðinga

lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum

lagafrumvarp

Ríkismat sjávarafurða

lagafrumvarp

Áfengislög

lagafrumvarp

Útflutningsgjald af grásleppuafurðum

lagafrumvarp

Atvinnuréttindi skipstjórnarmanna

lagafrumvarp