Vilhjálmur Egilsson: ræður


Ræður

Stefnuræða forsætisráðherra og umræða um hana (útvarpsumr.)

Efnahagsaðgerðir vegna kjarasamninga

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Skattlagning aflaheimilda

umræður utan dagskrár

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 1994

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Skattamál

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(lögbundin endurskoðun)
lagafrumvarp

Stöðvun verkfalls fiskimanna

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Fríverslunarsamtök Evrópu 1993

skýrsla

Stöðvun verkfalls fiskimanna

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Sumartími, skipan frídaga og orlofs

þingsályktunartillaga

Lyfjaverslun ríkisins

lagafrumvarp

Samstarfsnefnd sjómanna og útvegsmanna

lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(lögbundin endurskoðun)
lagafrumvarp

Tryggingagjald

(veitingarekstur og útleiga bifreiða)
lagafrumvarp

Sala ríkisins á SR-mjöli

beiðni um skýrslu

Stjórn fiskveiða

(lögbundin endurskoðun)
lagafrumvarp

Neytendalán

(framsal viðskiptabréfa, framkvæmd laganna o.fl.)
lagafrumvarp

Skattskylda innlánsstofnana

(afskriftareikningur útlána)
lagafrumvarp

Skráning og mat fasteigna

(stjórn Fasteignamats ríkisins)
lagafrumvarp

Kjarasamningar opinberra starfsmanna

(atvinnuleysisbætur starfsmanna sveitarfélaga)
lagafrumvarp

Húsaleigubætur

lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(lögbundin endurskoðun)
lagafrumvarp

Störf efh.- og viðskn. og allshn., verkfall meinatækna

athugasemdir um störf þingsins

Stjórn fiskveiða

(lögbundin endurskoðun)
lagafrumvarp

Þróunarsjóður sjávarútvegsins

lagafrumvarp

Stækkun atvinnu- og þjónustusvæða á Vestfjörðum

lagafrumvarp

Lífeyrissjóður sjómanna

lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Andsvar 73 108,83
Flutningsræða 14 100,08
Ræða 9 93,78
Um fundarstjórn 3 2,9
Grein fyrir atkvæði 1 0,65
Um atkvæðagreiðslu 1 0,33
Samtals 101 306,57
5,1 klst.