Vilhjálmur Egilsson: ræður


Ræður

Tekjuskattur og eignarskattur

(rekstrartap, afskriftareglur, hlutabréf o.fl.)
lagafrumvarp

Staðgreiðsla skatts á fjármagnstekjur

(hlutdeildarskírteini, afföll)
lagafrumvarp

Virðisaukaskattur

(málsmeðferðarreglur o.fl.)
lagafrumvarp

Lífeyrissjóður bænda

(kostnaðarhlutdeild ríkissjóðs)
lagafrumvarp

Söfnunarsjóður lífeyrisréttinda

(iðgjöld, stigaútreikningur, ávöxtun o.fl.)
lagafrumvarp

Íbúðarhúsnæði í eigu ríkisins

(leiga, sala embættisbústaða)
lagafrumvarp

Löggildingarstofa

lagafrumvarp

Brunatryggingar

(umsýslugjald)
lagafrumvarp

Umferðarlög

(EES-reglur, vegheiti o.fl.)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(rekstrartap, afskriftareglur, hlutabréf o.fl.)
lagafrumvarp

Staðgreiðsla skatts á fjármagnstekjur

(hlutdeildarskírteini, afföll)
lagafrumvarp

Umferðarlög

(EES-reglur, vegheiti o.fl.)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(rekstrartap, afskriftareglur, hlutabréf o.fl.)
lagafrumvarp

Tryggingagjald

(gjaldhlutfall)
lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 1997

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Lánsfjárlög 1997

lagafrumvarp

Lífeyrisréttindi starfsmanna ríkisins

(nýtt réttindakerfi)
lagafrumvarp

Sérákvæði í nokkrum lögum er varða réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins

(heilsugæslulæknar, prófessorar o.fl.)
lagafrumvarp

Lánsfjáraukalög 1996

(útgáfa húsbréfa)
lagafrumvarp

Almannatryggingar og lyfjalög

(kaup á vörum og þjónustu, lyfjaverðsnefnd)
lagafrumvarp

Lífeyrisréttindi starfsmanna ríkisins

(nýtt réttindakerfi)
lagafrumvarp

Sérákvæði í nokkrum lögum er varða réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins

(heilsugæslulæknar, prófessorar o.fl.)
lagafrumvarp

Ábyrgðir vegna norrænnar fjárfestingaráætlunar fyrir Eystrasaltsríkin 1996--1999

lagafrumvarp

Fjárlög 1997

lagafrumvarp

Fríverslunarsamtök Evrópu 1996

skýrsla

Tryggingagjald

(sjálfstætt starfandi einstaklingar)
lagafrumvarp

Hlutafélög

(hlutafélagaskrá)
lagafrumvarp

Einkahlutafélög

(hlutafélagaskrá)
lagafrumvarp

Samvinnufélög

(samvinnufélagaskrá)
lagafrumvarp

Könnun á hagkvæmni kalkþörungavinnslu

þingsályktunartillaga

Kaup skólabáts

þingsályktunartillaga

Veiðiþol beitukóngs

þingsályktunartillaga

Fríverslunarsamningar við Færeyjar og Grænland

þingsályktunartillaga

Tekjuskattur og eignarskattur

(skatthlutfall, barnabætur o.fl.)
lagafrumvarp

Virðisaukaskattur

(afmörkun skattskyldu o.fl.)
lagafrumvarp

Afgreiðsla efh.- og viðskn. á lífeyrissjóðsfrv.

athugasemdir um störf þingsins

Stofnun hlutafélaga um Landsbanka Íslands og Búnaðarbanka Íslands

lagafrumvarp

Fjárfestingarbanki atvinnulífsins hf.

lagafrumvarp

Nýsköpunarsjóður atvinnulífsins

lagafrumvarp

Kynslóðareikningar

þingsályktunartillaga

Afgreiðsla mála á fundinum

um fundarstjórn

Úttekt á áhrifum Efnahags- og myntbandalags Evrópu

þingsályktunartillaga

Verðbólgureikningsskil

þingsályktunartillaga

Erlendar skuldir þjóðarinnar

þingsályktunartillaga

Vátryggingastarfsemi

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Vörugjald af ökutækjum

(vöruflutningar)
lagafrumvarp

Bifreiðagjald

(hámarksfjárhæð gjalds)
lagafrumvarp

Vörugjald af olíu

lagafrumvarp

Sérákvæði laga er varða réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins

lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Flutningsræða 40 96,03
Andsvar 29 49,52
Ræða 8 23,97
Grein fyrir atkvæði 2 1,45
Samtals 79 170,97
2,8 klst.