Vilhjálmur Egilsson: ræður


Ræður

Ríkisábyrgðir

(heildarlög)
lagafrumvarp

Lífeyrissjóður bænda

(iðgjaldastofn og innheimta)
lagafrumvarp

Rafræn eignarskráning verðbréfa

lagafrumvarp

Fjáröflun til vegagerðar

(sendi- og hópferðabifreiðar)
lagafrumvarp

Vörugjald af ökutækjum

(dráttarbifreiðar, mengunarlaus ökutæki)
lagafrumvarp

Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins

(uppgjör á skuldbindingum, iðgjöld til B-deildar)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(lífeyrisiðgjöld o.fl.)
lagafrumvarp

Aukatekjur ríkissjóðs

(dómsmálagjöld o.fl.)
lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 1998

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Skyldutrygging lífeyrisréttinda

(heildarlög)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(sala og fyrning aflahlutdeildar)
lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 1998

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Fjáröflun til vegagerðar

(sendi- og hópferðabifreiðar)
lagafrumvarp

Vegáætlun 1998-2002

þingsályktunartillaga

Afbrigði um dagskrármál

Niðurstaða atkvæðagreiðslu um afbrigði

athugasemdir um störf þingsins

Tímareikningur á Íslandi

lagafrumvarp

Verslunaratvinna

(heildarlög)
lagafrumvarp

Starfsemi kauphalla

lagafrumvarp

Verðbréfaviðskipti

(kauphallir, innborgað hlutafé)
lagafrumvarp

Vörugjald

(álagning, eftirlit o.fl.)
lagafrumvarp

Kjaramál fiskimanna

lagafrumvarp

Starfsemi kauphalla

lagafrumvarp

Gjaldmiðill Íslands

(lægsta mynteining)
lagafrumvarp

Samningar með tilkomu evrunnar

lagafrumvarp

Bindandi álit í skattamálum

lagafrumvarp

Gjöld af bifreiðum

lagafrumvarp

Gjald af áfengi

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(vaxtabætur)
lagafrumvarp

Skipun rannsóknarnefndar um málefni Landsbanka Íslands hf.

þingsályktunartillaga

Eftirlit með fjármálastarfsemi

lagafrumvarp

Gjöld af bifreiðum

lagafrumvarp

Dagskrá fundarins

athugasemdir um störf þingsins

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Flutningsræða 26 76,5
Andsvar 28 49,88
Ræða 5 35,07
Grein fyrir atkvæði 4 2,58
Samtals 63 164,03
2,7 klst.