Vilhjálmur Egilsson: ræður


Ræður

Öryggi greiðslufyrirmæla

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Stofnun hlutafélaga um Landsbanka Íslands og Búnaðarbanka Íslands

(sala á 15% hlut)
lagafrumvarp

Seðlabanki Íslands

(lausafé lánastofnana)
lagafrumvarp

Gjaldeyrismál

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Greiðsla kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi

lagafrumvarp

Tollalög

(tölvuvædd tollafgreiðsla)
lagafrumvarp

Skattfrelsi norrænna verðlauna

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(persónuafsláttur maka)
lagafrumvarp

Innstæðutryggingar og tryggingakerfi fyrir fjárfesta

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(ellilífeyrisgreiðslur, samsköttun félaga og ríkisverðbréf)
lagafrumvarp

Viðskiptasiðferði og verklagsreglur á fjármálamarkaði

umræður utan dagskrár

Fullgilding samnings um framkvæmd, beitingu og þróun Schengen-gerðanna

þingsályktunartillaga

Fjármálaeftirlit

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Vaxtalög

(regluheimildir)
lagafrumvarp

Rafræn eignarskráning á verðbréfum

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Bifreiðagjald

(gjaldskylda, innheimta)
lagafrumvarp

Aukatekjur ríkissjóðs

(gjaldtökuheimildir o.fl.)
lagafrumvarp

Nýsköpunarsjóður atvinnulífsins

(ársfundur og skipan stjórnar)
lagafrumvarp

Vörugjald af ökutækjum

(metangas- eða rafmagnsbílar)
lagafrumvarp

Fjáröflun til vegagerðar

(afsláttur af þungaskatti)
lagafrumvarp

Kjarasamningar opinberra starfsmanna

(fjöldauppsagnir)
lagafrumvarp

Lausafjárkaup

(heildarlög)
lagafrumvarp

Brunatryggingar

(Landskrá fasteigna)
lagafrumvarp

Skráning og mat fasteigna

(Landskrá fasteigna)
lagafrumvarp

Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða

(fjárfestingarheimildir lífeyrissjóða)
lagafrumvarp

Rafræn eignarskráning á verðbréfum

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Þjónustukaup

lagafrumvarp

Húsgöngu- og fjarsölusamningar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Lagaskil á sviði samningaréttar

lagafrumvarp

Viðskiptabankar og sparisjóðir

(póstþjónusta)
lagafrumvarp

Aukatekjur ríkissjóðs

(gjaldtökuheimildir o.fl.)
lagafrumvarp

Stofnun hlutafélags um Samábyrgð Íslands á fiskiskipum

lagafrumvarp

Vátryggingastarfsemi

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Tryggingagjald

(lífeyrissparnaður)
lagafrumvarp

Vörugjald

(fjárhæð gjalds af tilteknum vörum)
lagafrumvarp

Virðisaukaskattur

(mötuneyti, rafrænn afsláttur o.fl.)
lagafrumvarp

Ríkisábyrgðir

(Íbúðalánasjóður og LÍN)
lagafrumvarp

Verðbréfaviðskipti og verðbréfasjóðir

(menntunarkröfur, tryggingar, afleiðusamningar o.fl.)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(hlutabréf, lífeyrisiðgjöld o.fl.)
lagafrumvarp

Álagning gjalda á vörur

(breyting ýmissa gjalda)
lagafrumvarp

Gjaldmiðill Íslands og Seðlabanki Íslands

(tilefnismynt)
lagafrumvarp

Setning siðareglna í viðskiptum á fjármálamarkaði

þingsályktunartillaga

Verkaskipting hins opinbera og einkaaðila

þingsályktunartillaga

Tollalög

(aðaltollhafnir)
lagafrumvarp

Fjárreiður ríkisins

(laun, risna o.fl.)
lagafrumvarp

Samkeppnislög

(samstarf fyrirtækja, markaðsráðandi staða, samruni o.fl.)
lagafrumvarp

Skattfrelsi forseta Íslands

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Flutningsræða 46 167,23
Andsvar 13 20,15
Ræða 2 4,57
Grein fyrir atkvæði 2 1,5
Samtals 63 193,45
3,2 klst.