Vilhjálmur Egilsson: ræður


Ræður

Sameining Landsbanka og Búnaðarbanka

umræður utan dagskrár

Iðgjaldahækkanir tryggingafélaganna

beiðni um skýrslu

Tímareikningur á Íslandi

lagafrumvarp

Atvinnumál landsbyggðar og byggðastefna stjórnvalda

umræður utan dagskrár

Tekjuskattur og eignarskattur

(skatthlutfall)
lagafrumvarp

Jöfnun flutningskostnaðar á sementi

(stjórnarmenn o.fl.)
lagafrumvarp

Útflutningsráð Íslands

(markaðsgjald)
lagafrumvarp

Sameining Landsbanka og Búnaðarbanka

umræður utan dagskrár

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 2001

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Staðgreiðsla opinberra gjalda

(reiknað endurgjald)
lagafrumvarp

Tryggingagjald

(fæðingarorlof)
lagafrumvarp

Fjáröflun til vegagerðar

(þungaskattur)
lagafrumvarp

Verðbréfaviðskipti

(útboð og innherjaviðskipti)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(söluhagnaður hlutabréfa o.fl.)
lagafrumvarp

Verðbréfaviðskipti, rafræn eignarskráning verðbréfa og hlutafélög

(safnskráning)
lagafrumvarp

Tollalög

(ríkistollstjóri)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(söluhagnaður hlutabréfa o.fl.)
lagafrumvarp

Almannatryggingar

(tekjutrygging örorkulífeyrisþega)
lagafrumvarp

Skýrsla auðlindanefndar

umræður utan dagskrár

Staða Íslands í Evrópusamstarfi

umræður utan dagskrár

Viðskiptahalli og skýrsla Þjóðhagsstofnunar um þjóðarbúskapinn

umræður utan dagskrár

Sjávarútvegur og byggðaþróun á Íslandi

umræður utan dagskrár

Samvinnufélög (rekstrarumgjörð)

lagafrumvarp

Samvinnufélög (innlánsdeildir)

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(samvinnufélög)
lagafrumvarp

Rafrænar undirskriftir

lagafrumvarp

Efnahagsmál og gengisþróun krónunnar

umræður utan dagskrár

Stofnun hlutafélaga um Landsbanka Íslands og Búnaðarbanka Íslands

(sala hlutafjár ríkissjóðs)
lagafrumvarp

Eigendur virkra eignarhluta í fjármálafyrirtækjum

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Viðskiptabankar og sparisjóðir

(breyting sparisjóðs í hlutafélag)
lagafrumvarp

Vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl.

(bifreiðar til ökukennslu o.fl.)
lagafrumvarp

Tollalög

(vörur frá fátækustu þróunarríkjum)
lagafrumvarp

Lífeyrissjóður bænda

(iðgjald)
lagafrumvarp

Ársreikningar

(ársreikningaskrá)
lagafrumvarp

Virðisaukaskattur

(hópferðabifreiðar)
lagafrumvarp

Aukatekjur ríkissjóðs

(starfsemi utanríkisþjónustu o.fl.)
lagafrumvarp

Skráning og mat fasteigna

(útgáfa matsskrár o.fl.)
lagafrumvarp

Seðlabanki Íslands

(heildarlög)
lagafrumvarp

Almennar stjórnmálaumræður (útvarpsumræður)

Stofnun hlutafélaga um Landsbanka Íslands og Búnaðarbanka Íslands

(sala hlutafjár ríkissjóðs)
lagafrumvarp

Vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl.

(bifreiðar til ökukennslu o.fl.)
lagafrumvarp

Viðskiptabankar og sparisjóðir

(verðtryggðar eignir og skuldir)
lagafrumvarp

Vextir og verðtrygging

(heildarlög)
lagafrumvarp

Fjárfesting erlendra aðila í atvinnurekstri

(atvinnurekstrarleyfi)
lagafrumvarp

Opinber innkaup

(heildarlög, EES-reglur)
lagafrumvarp

Stofnun hlutafélaga um Landsbanka Íslands og Búnaðarbanka Íslands

(sala hlutafjár ríkissjóðs)
lagafrumvarp

Skipan opinberra framkvæmda

(heildarlög)
lagafrumvarp

Aukatekjur ríkissjóðs

(starfsemi utanríkisþjónustu o.fl.)
lagafrumvarp

Tollalög

(grænmetistegundir)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(stofnverð hlutabréfa í sparisjóði)
lagafrumvarp

Gerð neyslustaðals

þingsályktunartillaga

Stjórnunar- og eignatengsl í íslensku atvinnulífi

umræður utan dagskrár

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Flutningsræða 36 105,6
Andsvar 53 97,38
Ræða 10 26,37
Grein fyrir atkvæði 5 3,77
Um fundarstjórn 1 0,9
Samtals 105 234,02
3,9 klst.