Vilhjálmur Hjálmarsson: ræður


Ræður

Þingsköp Alþingis

lagafrumvarp

Félagsheimili

lagafrumvarp

Félagsheimili

lagafrumvarp

Málefni áfengissjúklinga

fyrirspurn

Samstarf Norðurlanda á sviði sjónvarpsmála

fyrirspurn

Bundið slitlag á vegum

þingsályktunartillaga

Útbreiðsla sjónvarps

fyrirspurn

Bundið slitlag á vegum

þingsályktunartillaga

Félagsmálaskóli alþýðu

lagafrumvarp

Leiklistarlög

lagafrumvarp

Félagsmálaskóli alþýðu

lagafrumvarp

Rannsóknarnefnd til að kanna rekstur Flugleiða og Eimskipafélags Íslands

þingsályktunartillaga

Leiklistarlög

lagafrumvarp

Fjárlög 1979

lagafrumvarp

Alþjóðasamningar um varnir gegn mengun sjávar af völdum olíu

lagafrumvarp

Lögræði

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Umræður utan dagskrár

Hæstiréttur Íslands

lagafrumvarp

Söluskattur

lagafrumvarp

Félagsheimili

lagafrumvarp

Meðferð íslenskrar ullar

þingsályktunartillaga

Grunnskólar

lagafrumvarp

Hæstiréttur Íslands

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Heilbrigðisþjónusta

þingsályktunartillaga

Stefnumörkun í menningarmálum

fyrirspurn

Endurgreiðsla almannatrygginga vegna ferðakostnaðar sjúklinga

fyrirspurn

Fjármögnun virkjunarframkvæmda og skuld Landsvirkjunar við ríkissjóð

fyrirspurn

Niðurfelling afnotagjalds af síma fyrir ellilífeyrisþega

fyrirspurn

Landhelgi, efnahagslögsaga og landgrunn

lagafrumvarp

Hefting landbrots og varnir gegn ágangi vatna

lagafrumvarp

Framkvæmdasjóður öryrkja

lagafrumvarp

Lögtak og fjárnám

lagafrumvarp

Skipti á dánarbúum og félagsbúum

lagafrumvarp

Framleiðsluráð landbúnaðarins

lagafrumvarp

Uppbygging símakerfisins

þingsályktunartillaga

Tolltekjur af sjónvarpstækjum og sjónvarp á sveitabæi

fyrirspurn

Símamál í Mosfellssveit

fyrirspurn

Tolltekjur af sjónvarpstækjum og sjónvarp á sveitabæi

fyrirspurn

Símamál í Mosfellssveit

fyrirspurn

Almannavarnir

lagafrumvarp

Kennaraháskóli Íslands

fyrirspurn

Byggingamál kennaraskóla og skóla þroskaheftra

fyrirspurn

Símamál

fyrirspurn

Kennaraháskóli Íslands

fyrirspurn

Byggingamál kennaraskóla og skóla þroskaheftra

fyrirspurn

Símamál

fyrirspurn

Námsgagnastofnun

lagafrumvarp

Kosningar til Alþingis

lagafrumvarp

Útvarpslög

lagafrumvarp

Tollskrá

lagafrumvarp

Námslán og námsstyrkir

lagafrumvarp

Sinfóníuhljómsveit Íslands

lagafrumvarp

Aðstoð við þroskahefta

lagafrumvarp

Útvarpslög

lagafrumvarp

Velfarnaður sjómanna á siglingu og í erlendum höfnum

þingsályktunartillaga

Forfalla- og afleysingaþjónusta í sveitum

lagafrumvarp

Veðdeild Búnaðarbanka Íslands

lagafrumvarp

Framkvæmd eignarnáms

lagafrumvarp

Byggingamál Ríkisútvarpsins

fyrirspurn

Framkvæmdir við dreifikerfi og búnað Ríkisútvarpsins

fyrirspurn

Húsnæði menningarstofnana

þingsályktunartillaga

Háskóli Íslands

lagafrumvarp

Dómvextir og meðferð einkamála í héraði

lagafrumvarp

Byggingamál kennaraskóla og skóla þroskaheftra

fyrirspurn

Vegáætlun 1979-82

þingsályktunartillaga

Fiskeldi að Laxalóni

þingsályktunartillaga

Sinfóníuhljómsveit Íslands

lagafrumvarp

Fiskeldi að Laxalóni

þingsályktunartillaga

Veiting ríkisborgararéttar

lagafrumvarp