Vilhjálmur Hjálmarsson: ræður


Ræður

Efnahagsaðgerðir

lagafrumvarp

Framleiðsluráð landbúnaðarins

lagafrumvarp

Ráðstafanir vegna nýs gengis íslenskrar krónu

lagafrumvarp

Verðlagsuppbót á laun og vísitala framfærslukostnaðar

lagafrumvarp

Skólarannsóknir

fyrirspurn

Ráðstafanir vegna landbúnaðarins í sambandi við breyting á gengi íslenskrar krónu

lagafrumvarp

Söluskattur

lagafrumvarp

Fjárlög 1968

lagafrumvarp

Stofnlánadeild landbúnaðarins

lagafrumvarp

Framkvæmd vegáætlunar 1967

skýrsla ráðherra

Lánveitingar úr Byggingasjóði ríkisins

fyrirspurn

Framkvæmd vegáætlunar 1967

skýrsla ráðherra

Ráðstafanir til lækkunar ríkisútgjalda

lagafrumvarp

Sjúkrahúsalög

lagafrumvarp

Byggingarsjóður aldraðs fólks

lagafrumvarp

Eftirlit með framleiðslu og verslun með fóðurvörur

lagafrumvarp

Búnaðarmálasjóður

lagafrumvarp

Listasöfn og listsýningar utan Reykjavíkur

þingsályktunartillaga

Íbúðarhúsnæði í eigu ríkisins

lagafrumvarp

Lán vegna framkvæmdaáætlunar 1968

lagafrumvarp

Stofnlánadeild landbúnaðarins

lagafrumvarp

Þóknun fyrir innheimtu opinberra gjalda

lagafrumvarp

Meðferð á hrossum

þingsályktunartillaga