Vilhjálmur Hjálmarsson: ræður


Ræður

Læknaskortur í strjálbýli

fyrirspurn

Öflun skeljasands til áburðar

þingsályktunartillaga

Námskostnaður og styrkir til að jafna námsaðstöðu æskufólks í strjálbýli

þingsályktunartillaga

Innlent lán

lagafrumvarp

Gjaldaviðauki

lagafrumvarp

Atvinnu- og framkvæmdaáætlanir fyrir Austurlandskjördæmi

þingsályktunartillaga

Vörugjald

lagafrumvarp

Happdrættislán vegna vega- og brúargerða á Skeiðarársandi

lagafrumvarp

Vörugjald

lagafrumvarp

Verðlagsmál

lagafrumvarp

Umboðsmaður Alþingis

þingsályktunartillaga

Sala Brekkuborgar í Breiðdalshreppi og Þorsteinsstaða í Sauðaneshreppi

lagafrumvarp

Sala Háls og Kambshjáleigu í Búlandshreppi

lagafrumvarp

Fjármagn til Landnáms ríkisins

fyrirspurn

Aðstoðarmenn lækna í byggðum landsins

þingsályktunartillaga

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp

Ríkisreikningurinn 1969

lagafrumvarp

Vegagerð yfir Sprengisand

þingsályktunartillaga

Framleiðsluráð landbúnaðarins

lagafrumvarp

Lántaka vegna kaupa á þyrlu og viðgerðar á varðskipinu Þór

lagafrumvarp

Jöfnun á námskostnaði

lagafrumvarp

Heilbrigðisþjónusta

lagafrumvarp

Lán til kaupa á skuttogurum

lagafrumvarp

Lífeyrissjóður bænda

lagafrumvarp

Sameining Borgarfjarðarhrepps og Loðmundarfjarðarhrepps

lagafrumvarp

Veðtrygging iðnrekstrarlána

lagafrumvarp

Sala Markúsarsels, Tunguhlíðar og Veturhúsa í Geithellnahreppi

lagafrumvarp

Stöðugt verðlag

lagafrumvarp

Stofnlánadeild samvinnufélaga

lagafrumvarp

Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins

lagafrumvarp

Almennar stjórnmálaumræður

stefnuræða forsætisráðherra

Læknaskipunarlög

lagafrumvarp

Dvalarheimili aldraðra

lagafrumvarp

Starfshættir skóla og aðstaða til líkamsræktar

þingsályktunartillaga

Lífeyrissjóður sjómanna

lagafrumvarp

Ferðamál

lagafrumvarp

Vegáætlun 1972-1975

þingsályktunartillaga