Vilhjálmur Hjálmarsson: ræður


Ræður

Dvalarheimili aldraðra

lagafrumvarp

Kosningar til Alþingis

þingsályktunartillaga

Starfshættir skóla

þingsályktunartillaga

Framleiðsluráð landbúnaðarins

lagafrumvarp

Skipulag vöruflutninga

fyrirspurn

Lántaka Fiskveiðasjóðs Íslands o.fl.

lagafrumvarp

Afnám vínveitinga á vegum ríkisins

þingsályktunartillaga

Bætt aðstaða nemenda landsbyggðar sem sækja sérskóla á höfuðborgarsvæðinu

þingsályktunartillaga

Gjaldaviðauki

lagafrumvarp

Verðlagsmál

lagafrumvarp

Ráðstafanir vegna nýs gengis íslenskrar krónu

lagafrumvarp

Samningur um aðstoð í skattamálum

lagafrumvarp

Launaskattur

lagafrumvarp

Lífeyrissjóður barnakennara

lagafrumvarp

Tollskrá o.fl.

lagafrumvarp

Veggjald af hraðbrautum

þingsályktunartillaga

Starfshættir skóla

þingsályktunartillaga

Veggjald af hraðbrautum

þingsályktunartillaga

Verðjöfnunarsjóður vöruflutninga

þingsályktunartillaga

Heilbrigðisþjónusta

lagafrumvarp

Öflun skeljasands til áburðar

fyrirspurn

Tækniháskóli Íslands

fyrirspurn

Smíði skuttogara á Spáni

fyrirspurn

Afhending skuttogara fyrir Útgerðarfélag Akureyringa

fyrirspurn

Samkeppnishættir erlendra skipasmíðastöðva

fyrirspurn

Friðuð svæði á Breiðafirði

fyrirspurn

Sjálfvirk radíódufl í íslenskum skipum

fyrirspurn

Verðlagsgrundvöllur landbúnaðarvara

fyrirspurn

Öflun skeljasands til áburðar

fyrirspurn

Tækniháskóli Íslands

fyrirspurn

Smíði skuttogara á Spáni

fyrirspurn

Afhending skuttogara fyrir Útgerðarfélag Akureyringa

fyrirspurn

Samkeppnishættir erlendra skipasmíðastöðva

fyrirspurn

Friðuð svæði á Breiðafirði

fyrirspurn

Sjálfvirk radíódufl í íslenskum skipum

fyrirspurn

Verðlagsgrundvöllur landbúnaðarvara

fyrirspurn

Ríkisreikningurinn 1970

lagafrumvarp

Hafnalög

lagafrumvarp

Sala landspildu úr Bjarnanesi í Nesjahreppi

lagafrumvarp

Sala Hóls í Breiðdalshreppi

lagafrumvarp

Tollskrá o.fl.

lagafrumvarp

Löggjöf um sjómannastofur

þingsályktunartillaga

Lán vegna framkvæmdaáætlunar 1973

lagafrumvarp

Happdrætti Dvalarheimilis aldraðra sjómanna

lagafrumvarp

Happdrætti Háskóla Íslands

lagafrumvarp

Veggjald af hraðbrautum

þingsályktunartillaga

Heimild fyrir ríkisstjórnina til að selja nokkrar eignir ríkissjóðs

lagafrumvarp

Launaskattur

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp

Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins

lagafrumvarp

Norrænn tækni- og iðnþróunarsjóður

lagafrumvarp

Tollheimta og tolleftirlit

lagafrumvarp

Eftirlaun starfsmanna stjórnmálaflokkanna

lagafrumvarp

Sveitarstjórnarlög

lagafrumvarp

Jöfnun flutningskostnaðar á sementi

lagafrumvarp

Tollheimta og tolleftirlit

lagafrumvarp