Vilhjálmur Hjálmarsson: ræður


Ræður

Staða félagsheimilasjóðs

fyrirspurn

Happdrættislán ríkissjóðs vegna Norðurvegar og Austurvegar

lagafrumvarp

Hótel- og veitingaskóli Íslands

lagafrumvarp

Sjónvarpsskilyrði á fiskimiðum umhverfis landið

fyrirspurn

Rafvæðing dreifbýlisins

fyrirspurn

Kennsla í sjúkra- og iðjuþjálfun

fyrirspurn

Endurvarpsstöðvar sjónvarps á Austurlandi

fyrirspurn

Sjónvarpsmál

þingsályktunartillaga

Fullorðinsfræðsla

lagafrumvarp

Skylduskil til safna

lagafrumvarp

Háskóli Íslands

lagafrumvarp

Viðskiptamenntun á framhaldsskólastigi

lagafrumvarp

Námsgagnastofnun

lagafrumvarp

Útvarpslög

lagafrumvarp

Kaup á farþegaskipi er sigli milli Íslands, Færeyja, Noregs, Svíþjóðar og Danmerkur

þingsályktunartillaga

Útvarpslög

lagafrumvarp

Hótel- og veitingaskóli Íslands

lagafrumvarp

Útvarpslög

lagafrumvarp

Háskóli Íslands

lagafrumvarp

Útvarpslög

lagafrumvarp

Launasjóður rithöfunda

lagafrumvarp

Kaup á Nesstofu

fyrirspurn

Útvarpslög

lagafrumvarp

Kostnaðarhlutur sveitarfélaga varðandi stofnun og starfrækslu fræðsluskrifstofanna

fyrirspurn

Orkumál á Austurlandi

fyrirspurn

Sjónvarpsmál á Austurlandi

fyrirspurn

Innheimta afnotagjalda hljóðvarps og sjónvarps

fyrirspurn

Vanskil á stofnlánum hjá Fiskveiðasjóði Íslands og Byggðasjóði

fyrirspurn

Innheimta afnotagjalda hljóðvarps og sjónvarps

fyrirspurn

Vanskil á stofnlánum hjá Fiskveiðasjóði Íslands og Byggðasjóði

fyrirspurn

Kennaraháskóli Íslands

fyrirspurn

Málfrelsi opinberra starfsmanna og ritskoðunarréttur ráðuneyta

fyrirspurn

Almenningsbókasöfn

fyrirspurn

Fiskvinnsluskóli

fyrirspurn

Símaafgreiðsla vegna brunavarna, læknisþjónustu og löggæslu

fyrirspurn

Bætur vegna snjóflóðs í Siglufirði

fyrirspurn

Menntun í hjúkrunarfræðum

fyrirspurn

Endurskoðun laga um ljósmæðranám

fyrirspurn

Tónlistarskólar

lagafrumvarp

Hússtjórnarkennaraskóli Íslands

lagafrumvarp

Hússtjórnarskólar

lagafrumvarp

Leiklistarskóli Íslands

lagafrumvarp

Almenningsbókasöfn

lagafrumvarp

Nýskipan iðnfræðslu og tæknimenntunar

fyrirspurn

Framhaldsnám hjúkrunarkvenna

fyrirspurn

Innheimta afnotagjalda sjónvarps og hljóðvarps

fyrirspurn

Flutningur sjónvarps á leikhúsverkum

fyrirspurn

Eftirstöðvar olíustyrks

fyrirspurn

Flutningur sjónvarps á leikhúsverkum

fyrirspurn

Aðild Íslands að háskóla Sameinuðu þjóðanna

fyrirspurn

Mengunarhætta í Njarðvíkurhreppi og Keflavík

fyrirspurn

Þjóðminjalög

lagafrumvarp

Launasjóður rithöfunda

lagafrumvarp

Þjóðleikhús

lagafrumvarp

Leiklistarskóli Íslands

lagafrumvarp

Hússtjórnarkennaraskóli Íslands

lagafrumvarp

Hússtjórnarskólar

lagafrumvarp

Tónlistarskólar

lagafrumvarp

Leiklistarskóli Íslands

lagafrumvarp

Viðbótarritlaun

fyrirspurn

Framkvæmd grunnskólalaga

fyrirspurn

Framkvæmd grunnskólalaga

fyrirspurn

Breytingar á íslenskum rithætti

fyrirspurn

Þjóðminjalög

lagafrumvarp

Þingfararkaup alþingismanna

lagafrumvarp

Íslensk stafsetning

þingsályktunartillaga

Skákkennsla

lagafrumvarp