Vilhjálmur Hjálmarsson: ræður


Ræður

Almenningsbókasöfn

lagafrumvarp

Dagvistunarheimili

fyrirspurn

Umræður utan dagskrár

Skylduskil til safna

lagafrumvarp

Stefnuræða forsætisráðherra og umræða um hana

Námsgagnastofnun

lagafrumvarp

Staða Félagsheimilasjóðs

fyrirspurn

Vinnuálag í skólum

fyrirspurn

Undanþága afnotagjalda af hljóðvarpi og sjónvarpi

fyrirspurn

Kynlífsfræðsla í skólum

fyrirspurn

Húsnæðismál

fyrirspurn

Virkjunarrannsóknir á Fljótsdalsheiði

fyrirspurn

Hæli fyrir drykkjusjúka á Vífilsstöðum

fyrirspurn

Þátttaka ríkissjóðs í greiðslum til löggæslumanna

fyrirspurn

Kvikmyndasjóður

fyrirspurn

Umræður utan dagskrár

Lánasjóður íslenskra námsmanna

fyrirspurn

Verkefni sveitarfélaga

lagafrumvarp

Almannatryggingar

lagafrumvarp

Lánasjóður íslenskra námsmanna

fyrirspurn

Útgjöld til menntamála

fyrirspurn

Sálfræðingar

lagafrumvarp

Náttúrugripasafn

fyrirspurn

Námslán og námsstyrkir

lagafrumvarp

Fullorðinsfræðsla

lagafrumvarp

Námslán og námsstyrkir

lagafrumvarp

Viðskiptamenntun á framhaldsskólastigi

lagafrumvarp

Fullorðinsfræðsla

lagafrumvarp

Viðskiptamenntun á framhaldsskólastigi

lagafrumvarp

Skákleiðsögn í skólum

lagafrumvarp

Þjóðarbókhlaða

fyrirspurn

Háskóli Íslands

lagafrumvarp

Sálfræðingar

lagafrumvarp

Þjóðleikhús

lagafrumvarp

Leiklistarlög

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Íslensk stafsetning

lagafrumvarp

Sálfræðingar

lagafrumvarp

Ferðamál

lagafrumvarp

Sálfræðingar

lagafrumvarp

Íslensk stafsetning

lagafrumvarp

Háskóli Íslands

lagafrumvarp

Almenningsbókasöfn

lagafrumvarp

Dagvistarheimili

lagafrumvarp

Viðskiptamenntun á framhaldsskólastigi

lagafrumvarp

Almenningsbókasöfn

lagafrumvarp

Námslán og námsstyrkir

lagafrumvarp

Íslensk stafsetning

lagafrumvarp

Námslán og námsstyrkir

lagafrumvarp

Bráðabirgðavegáætlun 1976

þingsályktunartillaga