Bernharð Stefánsson: ræður


Ræður

Frestun ágildistöku bifreiðalaga og umferðarlaga

lagafrumvarp

Tollheimta og tolleftirlit

lagafrumvarp

Vörugjald fyrir Vestmannaeyjakaupstað

lagafrumvarp

Búnaðarbanki Íslands

lagafrumvarp

Bifreiðalög

lagafrumvarp

Umferðarlög

lagafrumvarp

Tollskrá

lagafrumvarp

Sala Hvanneyrar í Siglufirði

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp

Stríðsgróðaskattur

lagafrumvarp

Eignarnámsheimild á heitum uppsprettum í Siglufirði

lagafrumvarp

Gjaldeyrisverslun o.fl

lagafrumvarp

Sveitarstjórnarlög

lagafrumvarp

Húsmæðrafræðsla í sveitum

lagafrumvarp

Sveitarstjórnarlög

lagafrumvarp

Sala Hvanneyrar í Siglufirði

lagafrumvarp

Gjaldeyrisverslun o.fl

lagafrumvarp

Gjaldeyrisvarasjóður og eftirlit með erlendum lántökum

lagafrumvarp

Fjárlög

lagafrumvarp

Sparisjóðir

lagafrumvarp

Bifreiðaskattur o.fl.

lagafrumvarp

Bankavaxtabréf

lagafrumvarp

Afgreiðsla mála úr nefndum o.fl.

umræður utan dagskrár

Bráðabirgðatekjuöflun fyrir Hafnarfjarðarkaupstað

lagafrumvarp

Ráðstafanir og tekjuöflunar vegna dýrtíðar og erfiðleika atvinnuveganna

lagafrumvarp