Bernharð Stefánsson: ræður


Ræður

Sætaskipun

kosningar

Rannsókn kjörbréfa

rannsókn kjörbréfs

Vélræn upptaka á þingræðum

tilkynningar forseta

Útsvör

lagafrumvarp

Tollskrá o. fl.

lagafrumvarp

Bráðabirgðabreyting nokkurra laga o. fl.

lagafrumvarp

Tilkynningar aðsetursskipta

lagafrumvarp

Gengisskráning o. fl.

lagafrumvarp

Aukatekjur ríkissjóðs

lagafrumvarp

Uppbót á sparifé

lagafrumvarp

Lausn ítaka af jörðum

lagafrumvarp

Kaup á togurum og togveiðibát

lagafrumvarp

Þingsköp Alþingis

lagafrumvarp

Kaup á togurum og togveiðibát

lagafrumvarp

Smíði fiskibáta innanlands

þingsályktunartillaga

Búfjártryggingar

lagafrumvarp

Kaup á togurum og togveiðibát

lagafrumvarp

Fjárlög 1953

lagafrumvarp

Búnaðarbanki Íslands

lagafrumvarp

Laun forseta Íslands

lagafrumvarp

Bæjanöfn o. fl.

lagafrumvarp

Kaup á togurum og togveiðibát

lagafrumvarp

Eftirlit með opinberum sjóðum

lagafrumvarp

Útsvör

lagafrumvarp

Þingsköp Alþingis

lagafrumvarp

Áfengislög

lagafrumvarp

Þingsköp Alþingis

lagafrumvarp

Bæjanöfn o. fl.

lagafrumvarp

Lögsagnarumdæmi Akureyrarkaupstaðar

þingsályktunartillaga

Ríkisborgararéttur

lagafrumvarp

Hundahald

lagafrumvarp

Eftirlit með opinberum sjóðum

lagafrumvarp

Tekjuskattsviðauki

lagafrumvarp

Almannatryggingar

lagafrumvarp

Eftirlit með opinberum sjóðum

lagafrumvarp

Dýrtíðarráðstafanir vegna atvinnuveganna

lagafrumvarp

Bráðabirgðafjárgreiðslur

lagafrumvarp

Dýrtíðarráðstafanir vegna atvinnuveganna

lagafrumvarp

Þinghlé

tilkynning frá forseta

Menntaskóli

lagafrumvarp

Klakstöðvar

lagafrumvarp

Framkvæmdabanki Íslands

lagafrumvarp

Leigubifreiðar í kaupstöðum

lagafrumvarp

Framkvæmdabanki Íslands

lagafrumvarp

Sala jarðeigna í opinberri eigu

lagafrumvarp

Tollskrá o.fl.

lagafrumvarp

Almannatryggingar

lagafrumvarp

Verðjöfnun á olíu og bensíni

lagafrumvarp

Eftirlit með opinberum sjóðum

lagafrumvarp

Skipun læknishéraða

lagafrumvarp

Framkvæmdabanki Íslands

lagafrumvarp

Erfðaleiga af hluta af prestssetursjörðum

lagafrumvarp

Veð

lagafrumvarp

Verðjöfnun á olíu og bensíni

lagafrumvarp

Búnaðarbankinn, byggingarsjóður verkamanna, lánadeild smáíbúðarhúsa o.fl.

lagafrumvarp

Afgreiðsla mála úr nefndum

umræður utan dagskrár

Tollskrá o.fl.

lagafrumvarp

Ríkisborgararéttur

lagafrumvarp

Verðjöfnun á olíu og bensíni

lagafrumvarp

Hótel Borg

þingsályktunartillaga

Starfslok deilda

umræður utan dagskrár

Hótel Borg

þingsályktunartillaga