Bernharð Stefánsson: ræður


Ræður

Rannsókn kjörbréfa

rannsókn kjörbréfs

Athugasemdir um fundarhöld

athugasemdir um störf þingsins

Söfnunarsjóður Íslands

lagafrumvarp

Vegalög

lagafrumvarp

Afgreiðsla mála úr nefndum o. fl.

umræður utan dagskrár

Hafnargerðir

þingsályktunartillaga

Söfnunarsjóður Íslands

lagafrumvarp

Skipakaup

lagafrumvarp

Eignarskattsviðauki

lagafrumvarp

Bifreiðaskattur o. fl.

lagafrumvarp

Tollskrá o. fl.

lagafrumvarp

Skipakaup

lagafrumvarp

Minning Paasikivis Finnlandsforseta

Skemmtanaskattsviðauki

lagafrumvarp

Bráðabirgðafjárgreiðslur úr ríkissjóði

lagafrumvarp

Dýrtíðarráðstafanir vegna atvinnuveganna

lagafrumvarp

Útflutningssjóður o. fl.

lagafrumvarp

Atvinnuleysistryggingar

lagafrumvarp

Þinghlé

þingfrestun

Húsnæðismálastjórn

lagafrumvarp

Afgreiðsla mála úr nefndum o. fl.

umræður utan dagskrár

Afnot íbúðarhúsa í kaupstöðum

lagafrumvarp

Félagsheimili

lagafrumvarp

Menntun kennara

lagafrumvarp

Tollskrá o. fl.

lagafrumvarp

Lax- og silungsveiði

lagafrumvarp

Áfengislög

lagafrumvarp

Félagsheimili

lagafrumvarp

Skattfrádráttur

lagafrumvarp

Afgreiðsla mála úr nefndum o. fl.

umræður utan dagskrár

Tollskrá o. fl.

lagafrumvarp

Sala og útflutningur sjávarafurða o. fl.

lagafrumvarp

Umferðarlög

lagafrumvarp

Þinghlé

þingfrestun

Húsnæðismálastofnun

lagafrumvarp

Samþykkt á ríkisreikningum

lagafrumvarp

Gjald af innlendum tollvörutegundum

lagafrumvarp

Söfnunarsjóður Íslands

lagafrumvarp

Sandgræðsla og hefting sandfoks

lagafrumvarp

Gjald af innlendum tollvörutegundum

lagafrumvarp

Söfnunarsjóður Íslands

lagafrumvarp

Tollskrá o. fl.

lagafrumvarp

Gjald af innlendum tollvörutegundum

lagafrumvarp

Athugasemdir um fundarhöld

athugasemdir um störf þingsins

Húsnæðismálastofnun

lagafrumvarp

Skemmtanaskattur og þjóðleikhús

lagafrumvarp

Skattur á stóreignir

lagafrumvarp

Landsbanki Íslands

lagafrumvarp

Útvegsbanki Íslands

lagafrumvarp

Starfslok deilda

umræður utan dagskrár

Landsbanki Íslands

lagafrumvarp