Vilmundur Gylfason: ræður


Ræður

Olíugjald til fiskiskipa

lagafrumvarp

Málefni Flugleiða

beiðni um skýrslu

Niðurfelling á opinberum gjöldum barna 1980

lagafrumvarp

Málefni Flugleiða hf.

lagafrumvarp

Þingfararkaup alþingismanna

lagafrumvarp

Málefni Flugleiða hf.

lagafrumvarp

Tollskrá

lagafrumvarp

Stéttarfélög og vinnudeilur

lagafrumvarp

Biskupskosning

lagafrumvarp

Lántaka 1980 og 1981 og ábyrgðarheimildir

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Orlof

lagafrumvarp

Niðurfelling á opinberum gjöldum barna 1980

lagafrumvarp

Vörugjald

lagafrumvarp

Frestun á fundum Alþingis

frestun funda

Þingsköp Alþingis

lagafrumvarp

Þingsköp Alþingis

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Þýðingarsjóður

lagafrumvarp

Almennar skoðanakannanir

fyrirspurn

Málefni hreyfihamlaðra

fyrirspurn

Kannanir á tekjuskiptingu og launakjörum

fyrirspurn

Lán til íbúðabygginga

fyrirspurn

Almennar skoðanakannanir

fyrirspurn

Málefni hreyfihamlaðra

fyrirspurn

Kannanir á tekjuskiptingu og launakjörum

fyrirspurn

Lán til íbúðabygginga

fyrirspurn

Viðnám gegn verðbólgu

lagafrumvarp

Skattur á verslunar- og skrifstofuhúsnæði

lagafrumvarp

Verðlagsaðhald

lagafrumvarp

Lögréttulög

lagafrumvarp

Bjargráðasjóður

lagafrumvarp

Meðferð mála vegna rangrar notkunar stöðureita

lagafrumvarp

Fiskveiðilandhelgi Íslands

lagafrumvarp

Skýrsla forsætisráðherra um Framkvæmdastofnun ríkisins

skýrsla ráðherra

Þróunarsamvinnustofnun Íslands

lagafrumvarp

Samvinnufélög

lagafrumvarp

Almennar stjórnmálaumræður

Sjóefnavinnsla á Reykjanesi

lagafrumvarp

Jafnrétti kvenna og karla

lagafrumvarp

Veiting ríkisborgararéttar

lagafrumvarp

Framkvæmdasjóður aldraðra

lagafrumvarp

Listskreytingasjóður ríkisins

lagafrumvarp

Framleiðsluráð landbúnaðarins

lagafrumvarp

Sjóefnavinnsla á Reykjanesi

lagafrumvarp

Raforkuver

lagafrumvarp

Umferðarlög

lagafrumvarp

Raforkuver

lagafrumvarp

Útvarpslög

lagafrumvarp

Skráning á upplýsingum er varða einkamálefni

lagafrumvarp

Stálbræðsla

lagafrumvarp