Birgir Finnsson: ræður


Ræður

Verðlagsráð sjávarútvegsins

lagafrumvarp

Fjáraukalög 1960

lagafrumvarp

Vátryggingarfélag fyrir fiskiskip

lagafrumvarp

Lögskráning sjómanna

lagafrumvarp

Almannatryggingar

lagafrumvarp

Almannatryggingar

lagafrumvarp

Tekjustofnar sveitarfélaga

lagafrumvarp

Húsnæðismálastofnun o.fl.

lagafrumvarp

Aflatryggingasjóður sjávarútvegsins

lagafrumvarp

Tekjustofnar sveitarfélaga

lagafrumvarp

Síldarútvegsnefnd

lagafrumvarp

Aflatryggingasjóður sjávarútvegsins

lagafrumvarp

Verkamannabústaðir

lagafrumvarp

Happdrætti Styrktarfélags vangefinna, lamaðra og fatlaðra og Sjálfsbjargar

lagafrumvarp

Kvikmyndun íslenskra starfshátta

þingsályktunartillaga

Almennar stjórnmálaumræður

Tekjustofnar sveitarfélaga

lagafrumvarp

Lífeyrissjóður togarasjómanna og undirmanna á farskipum

lagafrumvarp