Birgir Finnsson: ræður


Ræður

Meðferð fyrirspurna

um fundarstjórn

Iðnrekstur í kauptúnum og kaupstöðum

fyrirspurn

Alþingishús

umræður utan dagskrár

Fjárlög 1965

lagafrumvarp

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Hjúkrunarmál

fyrirspurn

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Síldarverksmiðjur ríkisins

lagafrumvarp

Athugasemdir um þingstörf

um fundarstjórn

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Minning látinna manna

Stýrimannaskóli í Vestmannaeyjum

lagafrumvarp

Olíugeymar í Hvalfirði

umræður utan dagskrár

Fjárlög 1965

lagafrumvarp

Verðlagsráð sjávarútvegsins

lagafrumvarp

Fjáraukalög 1963

lagafrumvarp

Þingsetning

Minning látinna manna

Þingsetning

Stóriðjunefnd

umræður utan dagskrár

Aðstoð við fatlaða

lagafrumvarp

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Læknaskipunarlög

lagafrumvarp

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Læknaskipunarlög

lagafrumvarp

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Ráðstafanir vegna sjávarútvegsins

lagafrumvarp

Vegáætlun fyrir árin 1965--68

þingsályktunartillaga

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Útfærsla fiskveiðilandhelginnar fyrir Vestfjörðum

þingsályktunartillaga

Almannatryggingar

lagafrumvarp

Verkamannabústaðir

lagafrumvarp

Þinghlé

{---} [fundarhlé].

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Ráðstöfun erfðafjárskatts og erfðafjár ríkissjóðs til vinnuheimila

lagafrumvarp

Húsnæðismálastofnun ríkisins

lagafrumvarp

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Bann gegn botnvörpuveiðum

lagafrumvarp

Einkasala ríkisins á tóbaki

(br. 58/1931)
lagafrumvarp

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Almennar stjórnmálaumræður

Þingmennskuafsal

tilkynningar forseta

Þinglausnir

þingfrestun