Birgir Finnsson: ræður


Ræður

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Fjárlög 1966

lagafrumvarp

Minning látinna manna

Innflutningur á hvalveiðiskipi (leyfi til Hvals hf.)

lagafrumvarp

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Hægri handar umferð

lagafrumvarp

Fjárlög 1966

lagafrumvarp

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Fjárhagur rafmagnsveitna ríkisins

lagafrumvarp

Almannatryggingar

lagafrumvarp

Ríkisframfærsla sjúkra manna og örkumla

lagafrumvarp

Þingsetning

Þingmennskuafsal

tilkynningar forseta

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Þingsetning

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Útflutningsgjald af sjávarafurðum

lagafrumvarp

Loðdýrarækt

lagafrumvarp

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Hægri handar umferð

lagafrumvarp

Ráðstafanir vegna sjávarútvegsins

lagafrumvarp

Hægri handar umferð

lagafrumvarp

Ráðstafanir vegna sjávarútvegsins

lagafrumvarp

Hreppamörk milli Hafnarhrepps og Nesjahrepps

lagafrumvarp

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Atvinnuleysistryggingar

lagafrumvarp

Alþjóðasamþykkt um varnir gegn óhreinkun sjávar

lagafrumvarp

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Takmörkun sjónvarps frá Keflavíkurflugvelli

þingsályktunartillaga

Hægri handar umferð

lagafrumvarp

Meðferð opinberra mála

lagafrumvarp

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Fjáraukalög 1964

lagafrumvarp

Fiskveiðar í landhelgi

lagafrumvarp

Minning látinna manna

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Síldarleitarskip

lagafrumvarp

Fiskveiðasjóður Íslands

lagafrumvarp

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Atvinnuréttindi vélstjóra á íslenskum skipum

lagafrumvarp

Landshöfn í Þorlákshöfn

lagafrumvarp

Almennar stjórnmálaumræður

Stækkun lögsagnarumdæmis Keflavíkurkaupstaðar

lagafrumvarp

Almennar stjórnmálaumræður

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Þinglausnir

þingfrestun