Birgir Finnsson: ræður


Ræður

Fjárlög 1969

lagafrumvarp

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Vantraust á ríkisstjórnina

vantraust

Öryggisráðstafanir vegna hafíshættu

fyrirspurn

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Bann gegn veiðum með botnvörpu og flotvörpu

lagafrumvarp

Minning látinna fyrrv. alþingismanna

Þingsetning

Efnahagsmál

skýrsla ráðherra

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Afstaða Íslands til Atlantshafsbandalagsins

þingsályktunartillaga

Menntaskólar

lagafrumvarp

Ráðstafanir vegna flutninga sjósaltaðrar síldar af fjarlægum miðum

lagafrumvarp

Siglingalög

lagafrumvarp

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Fyrirspurnir um stjórnarráðstafanir

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Ráðstafanir í sjávarútvegi vegna breytingar gengis íslenskrar krónu

lagafrumvarp

Fiskveiðar í landhelgi

lagafrumvarp

Aðstoð við fiskiskip sem stunda veiðar við Grænland

þingsályktunartillaga

Minning látinna fyrrv. alþingismanna

Lán vegna framkvæmdaáætlunar 1969

lagafrumvarp

Bann gegn veiðum með botnvörpu og flotvörpu

lagafrumvarp

Bann gegn veiðum með botnvörpu og flotvörpu

lagafrumvarp

Fiskveiðasjóður Íslands

lagafrumvarp

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Verðjöfnunarsjóður fiskiðnaðarins

lagafrumvarp

Aflatryggingasjóður sjávarútvegsins

lagafrumvarp

Fjáraukalög 1967

lagafrumvarp

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Aflatryggingasjóður sjávarútvegsins

lagafrumvarp

Þinglausnir

þingfrestun