Þorsteinn Pálsson: ræður


Ræður

Tilkynning frá forsætisráðherra um breytingar á ríkisstjórninni

tilkynning frá ríkisstjórninni

Stefnuræða forsætisráðherra og umræða um hana

Kjaradómur í deilu Flugfreyjufélags Íslands og Flugleiða hf.

lagafrumvarp

Nefnd til að kanna rekstur Innkaupastofnunar ríkisins

þingsályktunartillaga

Aukafjárveitingar

beiðni um skýrslu

Fjárlög 1986

lagafrumvarp

Lánsfjárlög 1986

lagafrumvarp

Okurmál

umræður utan dagskrár

Skattur á verslunar- og skrifstofuhúsnæði

lagafrumvarp

Okurmál

umræður utan dagskrár

Fjáröflun til vegagerðar

lagafrumvarp

Tollskrá o.fl.

lagafrumvarp

Launamál kvenna

fyrirspurn

Tollskrá

lagafrumvarp

Tímabundið vörugjald

lagafrumvarp

Lánsfjárlög 1986

lagafrumvarp

Skattur á verslunar- og skrifstofuhúsnæði

lagafrumvarp

Rannsóknarnefnd til að kanna viðskipti Hafskips hf.

þingsályktunartillaga

Tollskrá

lagafrumvarp

Tímabundið vörugjald

lagafrumvarp

Lánsfjárlög 1986

lagafrumvarp

Barnabótaauki

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp

Barnabótaauki

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp

Fjárlög 1986

lagafrumvarp

Laun, samnings- og verkfallsréttur og lögverndun á starfsheiti kennara

fyrirspurn

Mengunarvarnir í fiskimjölsverksmiðjum

fyrirspurn

Afurðalán skreiðarframleiðenda

fyrirspurn

Kaup ríkissjóðs á húseign í Borgarnesi

fyrirspurn

Kjarasamningar

umræður utan dagskrár

Ráðstafanir í ríkisfjármálum

lagafrumvarp

Tollskrá

lagafrumvarp

Deila rafeindavirkja og ríkisins

umræður utan dagskrár

Vandi vegna misgengis launa og lánskjara

fyrirspurn

Fjáröflun til vegagerðar

lagafrumvarp

Öryrkjabifreiðar

fyrirspurn

Rannsókn kjörbréfs

Verslun ríkisins með áfengi

lagafrumvarp

Söluskattur

lagafrumvarp

Iðnlánasjóður

lagafrumvarp

Fjáröflun til vegagerðar

lagafrumvarp

Skipulag svæðisins umhverfis Gullfoss og Geysi

þingsályktunartillaga

Tollskrá o.fl.

lagafrumvarp

Ráðningar í lausar stöður embættismanna

fyrirspurn

Aukastörf embættismanna

fyrirspurn

Sparnaður í ráðuneytum

fyrirspurn

Takmörkun yfirvinnu ríkisstarfsmanna

fyrirspurn

Sparnaður í rekstri Tryggingarstofnunar ríkisins

fyrirspurn

Úttekt á umfangi skattsvika

fyrirspurn

Almennar stjórnmálaumræður

Húsnæðisstofnun ríkisins

lagafrumvarp

Söluskattur

lagafrumvarp

Verslun ríkisins með áfengi

lagafrumvarp

Þjóðarátak til byggingar þjóðarbókhlöðu

lagafrumvarp

Verslun ríkisins með áfengi

lagafrumvarp

Skattsvik

skýrsla

Málefni Arnarflugs hf.

lagafrumvarp