Þorsteinn Pálsson: ræður


Ræður

Lánsfjárlög 1987

lagafrumvarp

Stefnuræða forsætisráðherra

Lánsfjárlög 1987

lagafrumvarp

Álagning tímabundinna skatta og gjalda 1987

lagafrumvarp

Fjárlög 1987

lagafrumvarp

Erfðafjárskattur

fyrirspurn

Skuldabréfakaup lífeyrissjóðanna af Húsnæðisstofnun

fyrirspurn

Skipan opinberra framkvæmda

(yfirstjórn verklegra framkvæmda)
lagafrumvarp

Opinber innkaup

lagafrumvarp

Lífeyrisréttindi fyrir alla landsmenn

fyrirspurn

Tekjuskattur og eignarskattur

(skattstigi og frádráttarliðir)
lagafrumvarp

Kjarasamningar opinberra starfsmanna

(heildarlög)
lagafrumvarp

Tollalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Könnun á tannlæknaþjónustu

þingsályktunartillaga

Frádráttur vegna fjárfestingar í atvinnurekstri

(hámark frádráttar)
lagafrumvarp

Réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins

(starfsmenn án verkfallsréttar)
lagafrumvarp

Kjaradómur

lagafrumvarp

Virðisaukaskattur

lagafrumvarp

Fjárlög 1987

lagafrumvarp

Lánsfjárlög 1987

lagafrumvarp

Kjarasamningar opinberra starfsmanna

(heildarlög)
lagafrumvarp

Réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins

(starfsmenn án verkfallsréttar)
lagafrumvarp

Kjaradómur

lagafrumvarp

Norræn fjárfestingarlán

lagafrumvarp

Lánsfjárlög 1987

lagafrumvarp

Kjarasamningar opinberra starfsmanna

(heildarlög)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(skattstigi og frádráttarliðir)
lagafrumvarp

Álagning tímabundinna skatta og gjalda 1987

lagafrumvarp

Frádráttur vegna fjárfestingar í atvinnurekstri

(hámark frádráttar)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(skattstigi og frádráttarliðir)
lagafrumvarp

Norræn fjárfestingarlán

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(skattstigi og frádráttarliðir)
lagafrumvarp

Lánsfjárlög 1987

lagafrumvarp

Fjárlög 1987

lagafrumvarp

Stöðvun verkfalls á fiskiskipum og á farskipum

lagafrumvarp

Fjáröflun til vegagerðar

(gjalddagar þungaskatts)
lagafrumvarp

Tekjur ríkissjóðs af rekstrarvörum bænda

fyrirspurn

Rekstur jarðskjálftamæla á Suðurlandi

fyrirspurn

Áfengissölubúðir

fyrirspurn

Samningur um stofnun norræns þróunarsjóðs fyrir Fæeyjar, Grænland og Ísland

þingsályktunartillaga

Skipan opinberra framkvæmda

(yfirstjórn verklegra framkvæmda)
lagafrumvarp

Opinber innkaup

lagafrumvarp

Fjáröflun til vegagerðar

(gjalddagar þungaskatts)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(skattstofn og álagningarreglur)
lagafrumvarp

Staðgreiðsla opinberra gjalda

lagafrumvarp

Gildistaka staðgreiðslu opinberra gjalda

lagafrumvarp

Öryrkjabifreiðir

fyrirspurn

Kjarasamningar opinberra starfsmanna

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(skattstofn og álagningarreglur)
lagafrumvarp

Tollalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(skattstofn og álagningarreglur)
lagafrumvarp

Staðgreiðsla opinberra gjalda

lagafrumvarp

Gildistaka staðgreiðslu opinberra gjalda

lagafrumvarp

Tollskrá

(myndavélar o.fl.)
lagafrumvarp

Almennar stjórnmálaumræður

Vísitala byggingarkostnaðar

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(skattstofn og álagningarreglur)
lagafrumvarp

Tekjustofnar sveitarfélaga

(álagning útsvara og innheimta)
lagafrumvarp

Staðgreiðsla opinberra gjalda

lagafrumvarp

Vísitala byggingarkostnaðar

lagafrumvarp

Tollskrá

(myndavélar o.fl.)
lagafrumvarp

Verkfall framhaldsskólakennara

umræður utan dagskrár

Yfirvofandi uppsagnir á ríkisspítölunum

umræður utan dagskrár