Þorsteinn Pálsson: ræður


Ræður

Síðustu efnahagsákvarðanir ríkisstjórnarinnar

umræður utan dagskrár

Umhverfismál

fyrirspurn

Framkvæmdir við Egilsstaðaflugvöll

fyrirspurn

Framlagning stjórnarfrumvarpa

um fundarstjórn

Stefnuræða forsætisráðherra

umræður utan dagskrár

Friðlýsing Íslands fyrir kjarnorku- og eiturefnavopnum

lagafrumvarp

Þjóðhagsstofnun

lagafrumvarp

Birting heimildar um öryggismál Íslands

umræður utan dagskrár

Staða mála í þinginu

um fundarstjórn

Útflutningsleyfi

lagafrumvarp

Fjarvistir þingmanna og afgreiðsla mála

um fundarstjórn

Útflutningsleyfi

lagafrumvarp

Vinnubrögð við undirbúning fjárlaga

um fundarstjórn

Snjómokstur á fjallvegum á Austurlandi

fyrirspurn

Frumvarp um Húsnæðisstofnun ríkisins

um fundarstjórn

Verkaskipting ríkis og sveitarfélaga

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Greinargerð utanrrh. um byggingu flugstöðvar

skýrsla ráðherra

Lánsfjárlög 1988

lagafrumvarp

Söluskattur

(matvæli, undanþágur o.fl.)
lagafrumvarp

Staðan í efnahags- og kjaramálum

umræður utan dagskrár

Launastefna ríkisins

fyrirspurn

Tilkynning frá ríkisstjórninni

kveðjur

Þjónusta sjóða og fjármálastofnana

fyrirspurn

Endurskoðun kosningalaga

fyrirspurn

Iðnaðarlög

(hlutafjáreign í iðnfyrirtækjum)
lagafrumvarp

Lausn kjaradeilnanna

umræður utan dagskrár

Vantraust á ríkisstjórn Þorsteins Pálssonar

vantraust

Plútóníumflutningar í grennd við Ísland

umræður utan dagskrár

Framleiðsla og sala á búvörum

(greiðslur fyrir sauðfjárafurðir)
lagafrumvarp

Fiskeldi

fyrirspurn

Viðskiptahalli

fyrirspurn

Framkvæmdasjóður Íslands

fyrirspurn

Skýrsla forsætisráðherra um Byggðastofnun

skýrsla ráðherra

Efnahagsráðstafanir

umræður utan dagskrár