Þorsteinn Pálsson: ræður


Ræður

Viðskilnaður ríkisstjórnar Þorsteins Pálssonar

umræður utan dagskrár

Frumvarp um hvalveiðibann

tilkynningar forseta

Stefnuræða forsætisráðherra

Nýtt álver við Straumsvík

umræður utan dagskrár

Ummæli viðskiptaráðherra um gróðurvernd

umræður utan dagskrár

Endurskoðun lánskjaravísitölu

þingsályktunartillaga

Virðisaukaskattur

(gildistaka)
lagafrumvarp

Skattur á verslunar- og skrifstofuhúsnæði

lagafrumvarp

Vandi sjávarútvegsins

umræður utan dagskrár

Skattur á verslunar- og skrifstofuhúsnæði

lagafrumvarp

Virðisaukaskattur

(gildistaka)
lagafrumvarp

Vörugjald

(gjaldflokkar og gjaldstofn)
lagafrumvarp

Listi yfir forgangsmál ríkisstjórnarinnar o.fl.

um fundarstjórn

Virðisaukaskattur

(gildistaka)
lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 1988

(gjald af erlendum lánum)
lagafrumvarp

Húsnæðisstofnun ríkisins

(sala eignarhluta í kaupleiguíbúð)
lagafrumvarp

Yfirlýsingar fjármálaráðherra um samráð við

um fundarstjórn

Tekjuskattur og eignarskattur

(skatthlutföll, persónuafsláttur o.fl.)
lagafrumvarp

Skýrsla OECD um efnahagsástandið á Íslandi

fyrirspurn

Lækkun vaxta á spariskírteinum

fyrirspurn

Fyrirspurn um þjóðargjaldþrot

um fundarstjórn

Skattur á verslunar- og skrifstofuhúsnæði

lagafrumvarp

Fjárlög 1989

lagafrumvarp

Þinghald milli jóla og nýárs o.fl.

um fundarstjórn

Aðgerðir í efnahagsmálum

(staðfesting bráðabirgðalaga frá 20. maí 1988)
lagafrumvarp

Vinnubrögð í fjárhags- og viðskiptanefnd og

um fundarstjórn

Húsnæðisstofnun ríkisins

(sala eignarhluta í kaupleiguíbúð)
lagafrumvarp

Aðgerðir í efnahagsmálum

(staðfesting bráðabirgðalaga frá 20. maí 1988)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(skatthlutföll, persónuafsláttur o.fl.)
lagafrumvarp

Vörugjald

(gjaldflokkar og gjaldstofn)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(skatthlutföll, persónuafsláttur o.fl.)
lagafrumvarp

Aðgerðir í efnahagsmálum

(staðfesting bráðabirgðalaga frá 20. maí 1988)
lagafrumvarp

Heimild til að hækka útsöluverð áfengis og tóbaks

lagafrumvarp

Fjárlög 1989

lagafrumvarp

Efnahagsráðstafanir í kjölfar fyrstu aðgerða ríkisstjórnarinnar

tilkynning frá ríkisstjórninni

Fyrirspurn um vinnubrögð í Seðlabanka Íslands

um fundarstjórn

Launavísitala

lagafrumvarp

Vinnubrögð í Seðlabanka Íslands

umræður utan dagskrár

Umhverfisráðuneyti

þingsályktunartillaga

Innflutningur á vörum á fölsuðum upprunaskírteinum

þingsályktunartillaga

Efnahagsaðgerðir

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Efnahagsráðstafanir í kjölfar fyrstu aðgerða ríkisstjórnarinnar

tilkynning frá ríkisstjórninni

Verðlag, samkeppnishömlur og óréttmætir viðskiptahættir

(Verðlagsráð, skýrslur og verðlagning orku)
lagafrumvarp

Verðbréfaviðskipti

lagafrumvarp

Húsnæðisstofnun ríkisins

(húsbréfaviðskipti)
lagafrumvarp

Lánsfjárlög 1989

lagafrumvarp

Stjórnarfrumvarp um verðbréfaviðskipti

um fundarstjórn

Verðbréfaviðskipti

lagafrumvarp

Lánsfjárlög 1989

lagafrumvarp

Heræfingar varnarliðsins

umræður utan dagskrár

Tilhögun utandagskrárumræðu

um fundarstjórn

Heræfingar varnarliðsins

umræður utan dagskrár

Staðan í kjaramálum

umræður utan dagskrár

Ástandið í efnahags- og kjaramálum

umræður utan dagskrár

Endurbætur forsetasetursins á Bessastöðum

lagafrumvarp

Frumvarp til stjórnarskipunarlaga

um fundarstjórn

Utanríkismál

skýrsla

Almennar stjórnmálaumræður

Úrskurður forseta um takmörkun umræðna

um fundarstjórn

Mistök í fundarstjórn, þinghald til þinglausna

um fundarstjórn

Þinglausnir, efnahagsráðstafanir o.fl.

um fundarstjórn

Launavísitala

lagafrumvarp

Sigló hf.

fyrirspurn

Staðgreiðsla opinberra gjalda

(forgangur skattkrafna við skipti)
lagafrumvarp

Húsnæðisstofnun ríkisins

(húsbréfaviðskipti)
lagafrumvarp

Málefni Sigló hf. og fleira

beiðni um skýrslu

Húsnæðisstofnun ríkisins

(húsbréfaviðskipti)
lagafrumvarp

Tilhögun þingfundar og dagskrá

um fundarstjórn