Þorsteinn Pálsson: ræður


Ræður

Meðferð ríkisfjármála án heimildar Alþingis

umræður utan dagskrár

Stimpilgjald

(hlutabréf)
lagafrumvarp

Kjarnorkuafvopnun á norðurhöfum

þingsályktunartillaga

Stefnuræða forsætisráðherra og umræða um hana

Skattur á verslunar- og skrifstofuhúsnæði

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(fjárfestingar í atvinnurekstri)
lagafrumvarp

Virkjun við Búrfell

fyrirspurn

Könnunarviðræður EFTA-ríkjanna við Evrópubandalagið

skýrsla

Vinnubrögð við undirbúning virðisaukaskatts

umræður utan dagskrár

Gildistaka virðisaukaskatts

umræður utan dagskrár

Könnunarviðræður EFTA-ríkjanna við Evrópubandalagið

skýrsla

Stjórnarráð Íslands

(umhverfisráðuneyti)
lagafrumvarp

Könnunarviðræður EFTA-ríkjanna við Evrópubandalagið

skýrsla

Vantraust á ríkisstjórnina

vantraust

Könnunarviðræður EFTA-ríkjanna við Evrópubandalagið

skýrsla

Kjarnorkuafvopnun á norðurhöfum

þingsályktunartillaga

Skattur á verslunar- og skrifstofuhúsnæði

lagafrumvarp

Námslán og námsstyrkir

(skipunartími stjórnar lánasjóðs)
lagafrumvarp

Fjárlög 1990

lagafrumvarp

Könnunarviðræður EFTA-ríkjanna við Evrópubandalagið

skýrsla

Framhald á EFTA-EB-umræðum

um fundarstjórn

Fréttaviðtal við forseta sameinaðs þings

um fundarstjórn

Afskipti bandaríska sendiherrans af íslenskum innanríkismálum

umræður utan dagskrár

Fréttatilkynning utanríkisráðuneytisins um

um fundarstjórn

Afskipti ríkisstjórnarinnar af fjárhagsörðugleikum

umræður utan dagskrár

Fyrirspurn um atvinnulíf í Rangárvallasýslu

um fundarstjórn

Afstaða ríkisstjórarinnar til fréttatilkynningar um málefni Panama

fyrirspurn

Yfirlýsing forsætisráðherra um brot á 41. gr. Vínarsáttmálans

fyrirspurn

Skýrsla um kaup hlutabréfa í Samvinnubanka.

um fundarstjórn

Fundarhald á föstudegi. Frumvarp um umhverfisráðuneyti

um fundarstjórn

Tilkynning frá forsætisráðherra um kjarasamninga

tilkynningar forseta

Hollustuhættir og heilbrigðiseftirlit

(þvingunarúrræði)
lagafrumvarp

Kaup Landsbanka Íslands á hlutabréfum Sambands íslenskra samvinnufélaga í Samvinnubankanum

beiðni um skýrslu

Húsnæðisstofnun ríkisins

(vextir af lánum Byggingarsjóðs ríkisins)
lagafrumvarp

Ráðstafanir vegna kjarasamninga

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Fjáröflun til vegagerðar

(hóffjaðragjald)
lagafrumvarp

Ráðstafanir vegna kjarasamninga

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Kynning á sérstöðu Alþýðubandalagsins gagnvart viðræðum EFTA og EB

fyrirspurn

Forkönnun á hagkvæmni varaflugvallar

fyrirspurn

Ríkisstyrkir til sjávarútvegs í Noregi

fyrirspurn

Skýrsla um viðræður EFTA og EB

um fundarstjórn

Tilhögun þingfunda

tilkynningar forseta

Könnunarviðræður EFTA-ríkjanna við Evrópubandalagið

skýrsla

Samningaviðræður við Evrópubandalagið

þingsályktunartillaga

Ábyrgðadeild fiskeldislána

lagafrumvarp

Bifreiðagjald

(upphæð gjalds)
lagafrumvarp

Njósnakerfi á vegum öryggisþjónustu Bandaríkjanna

umræður utan dagskrár

Samningur menntamálaráðherra við Sturlu

umræður utan dagskrár

Utanríkismál

skýrsla

Jarðgöng á Vestfjörðum

þingsályktunartillaga

Áburðarverksmiðjan í Gufunesi

umræður utan dagskrár

Óafgreidd þingmál

um fundarstjórn

Frelsi í gjaldeyrismálum

þingsályktunartillaga

Tekjuskattur og eignarskattur

(söluhagnaður af hlutabréfum o.fl.)
lagafrumvarp

Stjórnarfrumvarp um áburðarverð

um fundarstjórn

Fjarvera ráðherra

um fundarstjórn

Málefni aldraðra

(gjald í Framkvæmdasjóð aldraðra)
lagafrumvarp

Utandagskrárumræða um kvótafrumvarpið

um fundarstjórn

Samkomulag um afgreiðslu kvótafrumvarpsins

umræður utan dagskrár

Frelsi í gjaldeyrismálum

þingsályktunartillaga

Stóriðjuver á landsbyggðinni

þingsályktunartillaga

Frumvarp um fjárgreiðslur úr ríkissjóði

um fundarstjórn

Ráðstafanir vegna kjarasamninga

(áburðarverð)
lagafrumvarp

Lánasýsla ríkisins

(heildarlög)
lagafrumvarp

Ráðstafanir vegna kjarasamninga

(áburðarverð)
lagafrumvarp

Atvinnuleysistryggingar

(bótaréttur og fl.)
lagafrumvarp

Frumvarp um yfirstjórn umhverfismála

um fundarstjórn

Almennar stjórnmálaumræður (eldhúsdagsumræður)

Yfirstjórn umhverfismála

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Tilkynning frá þingflokki frjálslyndra hægrimanna

tilkynningar forseta