Þorsteinn Pálsson: ræður


Ræður

Fíkniefnavandinn

umræður utan dagskrár

Evrópskt efnahagssvæði

lagafrumvarp

Kjaradómur

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Uppboðsmarkaður fyrir sjávarafla

(Evrópskt efnahagssvæði)
lagafrumvarp

Ríkismat sjávarafurða

lagafrumvarp

Hagræðingarsjóður sjávarútvegsins

(aðstoð við byggðarlög, sveiflujöfnun o.fl.)
lagafrumvarp

Álit EFTA-dómstólsins um skýringu samnings um EES

lagafrumvarp

Réttarfar, atvinnuréttindi o.fl.

lagafrumvarp

Síldarsölusamningar

umræður utan dagskrár

Hlustunarskilyrði útvarps á Stöðvarfirði og í Breiðdal

fyrirspurn

Svæðisútvarp Vestfjarða

fyrirspurn

Bókaútgáfa Menningarsjóðs

umræður utan dagskrár

Meðferð fíkniefnamála

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Dómar í kynferðisafbrotamálum

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Veiðar og sala á síld

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Síldarverksmiðjur ríkisins

lagafrumvarp

Hvalveiðar

fyrirspurn

Stjórn fiskveiða

(störf endurskoðunarnefndar)
fyrirspurn

Sjávarútvegsstefna

fyrirspurn

Veiting ríkisborgararéttar

(fyrra stjfrv.)
lagafrumvarp

Umboðsmaður barna

fyrirspurn

Tilkynning frá ríkisstjórninni

Fyrirboðar gjaldþrota

fyrirspurn

Sjávarútvegssamningur Íslands og EB

umræður utan dagskrár

Samningar við EB um fiskveiðimál

þingsályktunartillaga

Efling Akureyrar og Eyjafjarðarsvæðis sem miðstöðvar fræðslu á sviði sjávarútvegs

fyrirspurn

Kostnaður við löggæslu á skemmtunum

(mismunandi skilyrði skemmtanaleyfa)
fyrirspurn

Fjármálaráðstafanir á sviði dóms- og kirkjumálaráðuneytis

lagafrumvarp

Evrópskt efnahagssvæði

lagafrumvarp

Samningar við EB um fiskveiðimál

þingsályktunartillaga

Lánsfjárlög 1993 o.fl.

lagafrumvarp

Eftirlit Landhelgisgæslunnar innan 200 sjómílna efnahagslögsögunnar

þingsályktunartillaga

Námsráðgjöf og starfsfræðsla

fyrirspurn

Kostnaður við löggæslu á skemmtunum

(samræming reglna o.fl.)
fyrirspurn

Gjaldþrot einstaklinga

fyrirspurn

Löndun á loðnu til bræðslu

lagafrumvarp

Skálholtsskóli

(heildarlög)
lagafrumvarp

Hjúskaparlög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Umferðarlög

(almenn endurskoðun)
lagafrumvarp

Smábátaveiðar

þingsályktunartillaga

Skaðabótalög

lagafrumvarp

Meðferð opinberra mála

(ákæruvald lögreglustjóra o.fl.)
lagafrumvarp

Almenn hegningarlög

(fíkniefnaviðskipti)
lagafrumvarp

Ávana- og fíkniefni

(fíkniefnaviðskipti)
lagafrumvarp

Samfélagsþjónusta

lagafrumvarp

Kirkjugarðar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Endurskoðun laga um stjórn fiskveiða

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Eftirlit með störfum bústjóra og skiptastjóra

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Verndun keilustofnsins

fyrirspurn

Dragnótaveiðar á Faxaflóa

fyrirspurn

Endurskoðun laga um mannanöfn

fyrirspurn

Lögregluskóli ríkisins

fyrirspurn

Meðferð og eftirlit sjávarafurða

(aðgreining afurða og skoðunarstofur)
lagafrumvarp

Gjald vegna ólögmæts sjávarafla

(aðfararhæfi eldri úrskurða)
lagafrumvarp

Hvalveiðar

þingsályktunartillaga

Veiting ríkisborgararéttar

(síðara stjfrv.)
lagafrumvarp

Alþjóðleg samvinna um fullnustu refsidóma

lagafrumvarp

Almenn hegningarlög

(refsidómar í öðru ríki)
lagafrumvarp

Samningsveð

lagafrumvarp

Þinglýsingalög

(lausafjárskrá)
lagafrumvarp

Rannsóknir og þróun fiskeldis fram til aldamóta

þingsályktunartillaga

Staða sjávarútvegsins

umræður utan dagskrár

Ráðning framkvæmdastjóra ríkissjónvarpsins

umræður utan dagskrár

Reglugerð um sölu og veitingar áfengis

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Sjávarútvegsstefna

þingsályktunartillaga

Lögræðislög

(tímabundin svipting, félagsmálanefnd)
lagafrumvarp

Samstarf við Sambandslýðveldið Rússland

fyrirspurn

Vandi sjávarútvegsins

umræður utan dagskrár

Veiðiheimildir í lögsögu annarra ríkja

þingsályktunartillaga

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 46 398,07
Flutningsræða 25 184,95
Andsvar 77 101,58
Svar 38 79,87
Um fundarstjórn 8 9,75
Samtals 194 774,22
12,9 klst.