Þorsteinn Pálsson: ræður


Ræður

Gæsla íslenskra hafsbotnsréttinda

þingsályktunartillaga

Veiði togara innan 12 mílna landhelginnar skv. reglugerð nr. 402/1993

umræður utan dagskrár

Skráning blóðflokka í ökuskírteini

fyrirspurn

Skýrsla dómsmálaráðherra um málefni Happdrættis Háskóla Íslands og almannavarna

skýrsla ráðherra

Staða brotaþola í kynferðisbrotamálum

fyrirspurn

Móttaka flóttamanna

fyrirspurn

Endurskoðun laga um mannanöfn

fyrirspurn

Veðmálastarfsemi

fyrirspurn

Réttaráhrif tæknifrjóvgunar

fyrirspurn

Samningur gegn ólöglegri verslun með fíkniefni

fyrirspurn

Mannréttindasáttmáli Evrópu

lagafrumvarp

Réttarfar, atvinnuréttindi o.fl.

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Álit EFTA-dómstólsins um skýringu samnings um EES

lagafrumvarp

Aðild Íslendinga að Svalbarðasamkomulaginu

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Útfararþjónusta

fyrirspurn

Tilflutningur sýslumannsembætta

fyrirspurn

Stjórnmálafundur í Þingvallabænum

athugasemdir um störf þingsins

Nýting síldarstofna

þingsályktunartillaga

Útfærsla landhelginnar

þingsályktunartillaga

Efnahagsaðgerðir vegna kjarasamninga

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Hæstiréttur Íslands

(tala fastra dómara, varadómarar, afgreiðsla kærumála)
lagafrumvarp

Meðferð opinberra mála

(áfrýjun o.fl.)
lagafrumvarp

Meðferð einkamála

(áfrýjun o.fl.)
lagafrumvarp

Friðunaraðgerðir á Breiðafirði

fyrirspurn

Rannsóknir á áhrifum einstakra veiðarfæra

fyrirspurn

Flutningur útibús Hafrannsóknastofnunar frá Ólafsvík

fyrirspurn

Flutningur verkefna til sýslumannsembættanna

þingsályktunartillaga

Veiting ríkisborgararéttar

(fyrra stjfrv.)
lagafrumvarp

Svæðalokanir

fyrirspurn

Friðunaraðgerðir á karfa

fyrirspurn

Veiting ótakmarkaðs dvalarleyfis

fyrirspurn

Samningsveð

(heildarlög)
lagafrumvarp

Hæstiréttur Íslands

(skipun dómara o.fl.)
lagafrumvarp

Skattlagning aflaheimilda

umræður utan dagskrár

Fjáraukalög 1993

lagafrumvarp

Viðhorf ríkisstjórnarinnar til veiða Íslendinga í Smugunni og við Svalbarða

umræður utan dagskrár

Prestssetur

lagafrumvarp

Kirkjumálasjóður

lagafrumvarp

Meðferð og eftirlit sjávarafurða

(aðgreining afurða og gjald til Fiskistofu)
lagafrumvarp

Uppboðsmarkaður fyrir sjávarafla

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Fjölgun frystitogara

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Samningar um kaup á björgunarþyrlu

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Stjórn fiskveiða

(síldveiðar umfram aflamark o.fl.)
lagafrumvarp

Ráðstöfun aflaheimilda Hagræðingarsjóðs

lagafrumvarp

Verðjöfnunarsjóður sjávarútvegsins

lagafrumvarp

Prestssetur

lagafrumvarp

Setning bráðabirgðalaga og ummæli forseta

athugasemdir um störf þingsins

Stöðvun verkfalls fiskimanna

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Lögskráning sjómanna

um fundarstjórn

Ráðgjöf um sambúðarslit, hjónaskilnað og forsjá barna

fyrirspurn

Tengsl aðila við björgunaraðgerðir hérlendis

fyrirspurn

Sameiginleg forsjá

fyrirspurn

Ættleiðing barna

fyrirspurn

Álit EFTA-dómstólsins um skýringu samnings um EES

lagafrumvarp

Kaup á björgunarþyrlu

fyrirspurn

Rannsóknir og þróun í fiskvinnslu

fyrirspurn

Rækjukvóti loðnuskipa

fyrirspurn

Úthlutun aflaheimilda

fyrirspurn

Stjórn fiskveiða

(lögbundin endurskoðun)
lagafrumvarp

Þróunarsjóður sjávarútvegsins

lagafrumvarp

Barnaklám

fyrirspurn

Stöðvun verkfalls fiskimanna

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Samfélagsþjónusta

lagafrumvarp

Stöðvun verkfalls fiskimanna

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Hæstiréttur Íslands

(tala fastra dómara, varadómarar, afgreiðsla kærumála)
lagafrumvarp

Mannréttindasáttmáli Evrópu

lagafrumvarp

Veiting ríkisborgararéttar

(síðara stjfrv.)
lagafrumvarp

Happdrætti Háskóla Íslands

(happdrættisvélar)
lagafrumvarp

Söfnunarkassar

lagafrumvarp

Málflytjendur

(fjárvarsla, starfsábyrgðartrygging)
lagafrumvarp

Stækkun atvinnu- og þjónustusvæða á Vestfjörðum

lagafrumvarp

Breyting á lögum um stjórn fiskveiða

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Birting laga og stjórnvaldaerinda

(reglur stjórnvalda og stofnana)
lagafrumvarp

Áfengislög

(upptaka bruggunaráhalda, afsláttarverð áfengis)
lagafrumvarp

Alþjóðadómstóllinn sem fjallar um stríðsglæpi í Júgóslavíu

lagafrumvarp

Verðjöfnunarsjóður sjávarútvegsins

lagafrumvarp

Ættleiðingar

fyrirspurn

Samfélagsþjónusta

lagafrumvarp

Kaup á björgunarþyrlu

umræður utan dagskrár

Hæstaréttarhús

fyrirspurn

Framtíðarskipan Hæstaréttar

fyrirspurn

Samstarfsnefnd sjómanna og útvegsmanna

lagafrumvarp

Sala ríkisins á SR-mjöli

beiðni um skýrslu

Stjórn fiskveiða

(lögbundin endurskoðun)
lagafrumvarp

Almennar stjórnmálaumræður (útvarpsumr.)

Verðjöfnunarsjóður sjávarútvegsins

lagafrumvarp

Þróunarsjóður sjávarútvegsins

lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 44 272,1
Flutningsræða 27 224,72
Andsvar 123 188,97
Svar 45 100,77
Um fundarstjórn 10 17,28
Ber af sér sakir 4 6,73
Samtals 253 810,57
13,5 klst.