Þorsteinn Pálsson: ræður


Ræður

Ofbeldisefni í myndmiðlum

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Samningsveð

(heildarlög)
lagafrumvarp

Takmörkun á ráðstöfun síldar til bræðslu

lagafrumvarp

Hvalveiðar

fyrirspurn

Framkvæmd jafnréttisáætlunar

fyrirspurn

Samstarfsörðugleikar innan lögreglunnar í Kópavogi

umræður utan dagskrár

Veiting ríkisborgararéttar

(fyrra stjfrv.)
lagafrumvarp

Málflytjendur

(fjárvarsla, starfsábyrgðartrygging)
lagafrumvarp

Málefni smábáta á aflamarki

umræður utan dagskrár

Breytingar á ríkisstjórninni

athugasemdir um störf þingsins

Flottroll og karfaveiðar

umræður utan dagskrár

Verkfall sjúkraliða

umræður utan dagskrár

Yfirstjórn löggæslu á einstökum svæðum

fyrirspurn

Skyndiskoðanir Landhelgisgæslunnar

fyrirspurn

Aðgerðir til að sporna við ofbeldi í Reykjavík

umræður utan dagskrár

Almenn hegningarlög

(skattalagabrot)
lagafrumvarp

Lúganósamningurinn um fullnustu dóma í einkamálum

lagafrumvarp

Neyðarsímsvörun

lagafrumvarp

Mannanöfn

(heildarlög)
lagafrumvarp

Barnalög

(réttur til upplýsinga um barn o.fl.)
lagafrumvarp

Veiting ríkisborgararéttar

(síðara stjfrv.)
lagafrumvarp

Forkaupsréttarákvæði fiskveiðistjórnarlaga

umræður utan dagskrár

Dragnótaveiðar

fyrirspurn

Barnaklám

fyrirspurn

Löggæslukostnaður

fyrirspurn

Fullgilding Haag-sáttmálans um málefni barna

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Breytingar á reglum Þróunarsjóðs

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Hrefnuveiðar

umræður utan dagskrár

Varnir gegn mengun frá bifreiðum og vélum

fyrirspurn

Greiðsla á bótum til þolenda afbrota

lagafrumvarp

Almenn hegningarlög

(meiðyrði í garð opinbers starfsmanns)
lagafrumvarp

Réttur til veiða í efnahagslögsögu Íslands

(erlend eignaraðild að skipum)
lagafrumvarp

Almennar stjórnmálaumræður (útvarpsumr.)

Stjórnarskipunarlög

(mannréttindaákvæði)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 22 82,97
Flutningsræða 13 55,7
Svar 14 34,15
Andsvar 5 6,22
Um fundarstjórn 2 2,62
Samtals 56 181,66
3 klst.