Þorsteinn Pálsson: ræður


Ræður

Stefnuræða forsætisráðherra og umræða um hana (útvarpsumr.)

Stjórn fiskveiða

umræður utan dagskrár

Sýslumannsembættin í Bolungarvík og Ólafsfirði

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Mannanöfn

(heildarlög)
lagafrumvarp

Almenn hegningarlög

(alþjóðasamningur um bann við pyndingum)
lagafrumvarp

Fullnusta erlendra ákvarðana um forsjá barna

lagafrumvarp

Endurskoðun á verksviði sýslumannsembætta

fyrirspurn

Sjálfræðisaldur barna

fyrirspurn

Skaðabótalög

fyrirspurn

Úrbætur í fangelsismálum

fyrirspurn

Úrræði gagnvart síbrotamönnum

fyrirspurn

Lokunartími veitingahúsa

fyrirspurn

Flutningur höfuðstöðva Landhelgisgæslunnar til Suðurnesja

fyrirspurn

Hvalveiðar

fyrirspurn

Veiðar og rannsóknir á túnfiski

fyrirspurn

Veiðar og rannsóknir á smokkfiski

fyrirspurn

Löndun undirmálsfisks

fyrirspurn

Rannsóknarlögregla ríkisins

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Neyðarlínan

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Veiðileyfagjald

þingsályktunartillaga

Reglur um endurnýjun og úreldingu fiskiskipa

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Síldarsamningar við Noreg

umræður utan dagskrár

Tæknifrjóvgun

lagafrumvarp

Veiting ríkisborgararéttar

(fyrra stjfrv.)
lagafrumvarp

Umferðaröryggi og framkvæmdaáætlun

þingsályktunartillaga

Schengen-samkomulagið, munnleg skýrsla dómsmálaráðherra

skýrsla ráðherra

Félagsþjónusta sveitarfélaga

(fjárhagsaðstoð til sambúðarfólks)
lagafrumvarp

Meðferð kynferðis- og sifskaparbrota

fyrirspurn

Málefni samkynhneigðra

fyrirspurn

Ráðstafanir í ríkisfjármálum

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Fíkniefna- og ofbeldisvandinn

umræður utan dagskrár

Þróunarsjóður sjávarútvegsins

(úreldingarstyrkur krókabáta)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(sóknardagar krókabáta)
lagafrumvarp

Neyðarsímsvörun

umræður utan dagskrár

Umferðarlög

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Umgengni um nytjastofna sjávar

lagafrumvarp

Umferðarlög

(einkamerki)
lagafrumvarp

Veiting prestakalla

(heildarlög)
lagafrumvarp

Samningsveð

lagafrumvarp

Sérstakur ákærandi í efnahagsbrotum

þingsályktunartillaga

Stjórn fiskveiða

(umframveiði síldar og hörpudisks)
lagafrumvarp

Veiðar smábáta

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Úreldingarreglur fyrir fiskiskip

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Ákvæði hegningarlaga er varða óviðeigandi ummæli um erlenda þjóðhöfðingja

fyrirspurn

Reglur um þátttöku barna og unglinga í happdrætti

fyrirspurn

Skipun nefndar um fréttaflutning af slysförum

fyrirspurn

Meðferð opinberra mála

(dómtúlkar, handteknir menn og gæsluvarðhaldsfangar)
lagafrumvarp

Helgidagafriður

(heildarlög)
lagafrumvarp

Staðfest samvist

lagafrumvarp

Meðferð trúnaðarupplýsinga

fyrirspurn

Almenn hegningarlög

(barnaklám, samkynhneigð)
lagafrumvarp

Fasteigna-, fyrirtækja- og skipasala

(heildarlög)
lagafrumvarp

Réttur til veiða í efnahagslögsögu Íslands

(erlend eignaraðild að skipum)
lagafrumvarp

Kirkjugarðurinn á Bessastöðum

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Veiting ríkisborgararéttar

(síðara stjfrv.)
lagafrumvarp

Réttaraðstoð við einstaklinga sem leita nauðasamninga

lagafrumvarp

Aukastörf dómara

umræður utan dagskrár

Mannanöfn

(heildarlög)
lagafrumvarp

Lögreglulög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Meðferð opinberra mála

(ákæruvald)
lagafrumvarp

Umferðarlög

(EES-reglur, vegheiti o.fl.)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(veiðar krókabáta)
lagafrumvarp

Þróunarsjóður sjávarútvegsins

(úreldingarstyrkur til krókabáta)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

umræður utan dagskrár

Schengen-samstarfið

skýrsla

Málefni Landhelgisgæslunnar

umræður utan dagskrár

Samningur um veiðar úr norsk-íslenska síldarstofninum, munnleg skýrsla utanríkisráðherra

skýrsla ráðherra

Skoðun ökutækja

fyrirspurn

Jafnréttisfræðsla fyrir dómara

fyrirspurn

Löggæsla í Reykjavík

fyrirspurn

Hvalveiðar

umræður utan dagskrár

Tölvuskráning símtala

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Umgengni um nytjastofna sjávar

lagafrumvarp

Fiskveiðar utan lögsögu Íslands

lagafrumvarp

Endurskoðun lögræðislaga

fyrirspurn

Aðgerðir stjórnvalda gegn grænfriðungum o.fl.

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Lögreglulög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Fiskveiðar utan lögsögu Íslands

lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 70 357,25
Flutningsræða 26 188,73
Svar 33 93,43
Andsvar 52 76,38
Grein fyrir atkvæði 1 1,2
Samtals 182 716,99
11,9 klst.