Þorsteinn Pálsson: ræður


Ræður

Hvalveiðar

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Fasteigna-, fyrirtækja- og skipasala

(heildarlög)
lagafrumvarp

Almenn hegningarlög

(barnaklám)
lagafrumvarp

Meðferð opinberra mála

(réttarstaða handtekinna manna o.fl.)
lagafrumvarp

Helgidagafriður

(heildarlög)
lagafrumvarp

Fiskveiðar utan lögsögu Íslands

(heildarlög)
lagafrumvarp

Umferðarlög

(EES-reglur, vegheiti o.fl.)
lagafrumvarp

Vinnsla síldar til manneldis

umræður utan dagskrár

För sjávarútvegsráðherra til Japans

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Hraðamælar í bifreiðum

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Fræðsla fyrir dómara á sviði jafnréttismála og mannréttinda

fyrirspurn

Afleiðingar afnáms línutvöföldunar

fyrirspurn

Þróunarsjóður sjávarútvegsins

fyrirspurn

Almenn hegningarlög

(vernd gegn mismunun)
lagafrumvarp

Lágmarksrefsing við alvarlegum líkamsárásum

fyrirspurn

Nektardansstaðir

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Veiting ríkisborgararéttar

(fyrra stjfrv.)
lagafrumvarp

Þróunarsjóður sjávarútvegsins

lagafrumvarp

Brot á lögum um framleiðslu landbúnaðarvara

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Fjárfestingar sölusamtaka í sjávarútvegi erlendis

umræður utan dagskrár

Málefni Þróunarsjóðs og fiskvinnslufyrirtækja

umræður utan dagskrár

Frákast á afla fiskiskipa

fyrirspurn

Almenn hegningarlög

(fíkniefni, þvætti)
lagafrumvarp

Fiskveiðar utan lögsögu Íslands

(heildarlög)
lagafrumvarp

Þróunarsjóður sjávarútvegsins

lagafrumvarp

Schengen-samstarfið

umræður utan dagskrár

Smáfiskaskiljur

fyrirspurn

Samningsveð

lagafrumvarp

Hættuleg eggvopn

fyrirspurn

Áfengisauglýsingar

fyrirspurn

Kynferðisleg misnotkun á börnum

umræður utan dagskrár

Staða þjóðkirkjunnar

lagafrumvarp

Biskupskosning

(kosningarréttur við biskupskjör)
lagafrumvarp

Skipan prestakalla

(starfsþjálfun guðfræðikandídata)
lagafrumvarp

Almenn hegningarlög

(punktakerfi)
lagafrumvarp

Lögmenn

(heildarlög)
lagafrumvarp

Eignarréttur og afnotaréttur fasteigna

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Meðferð yfirvalda á máli Hanes-hjónanna

umræður utan dagskrár

Endurnýjun varðskipa

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Meirapróf ökutækja

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Sala afla á fiskmörkuðum

þingsályktunartillaga

Stjórn fiskveiða

(kvótaleiga)
lagafrumvarp

Notkun síma í bifreiðum

fyrirspurn

Orsakir, umfang og afleiðingar heimilisofbeldis

skýrsla

Strand flutningaskipsins Víkartinds

umræður utan dagskrár

Starfsaðferðir fíknefnalögreglunnar

umræður utan dagskrár

Lögræðislög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Veiting ríkisborgararéttar

(síðara stjfrv.)
lagafrumvarp

Happdrætti Dvalarheimilis aldraðra sjómanna

(rekstrarleyfi)
lagafrumvarp

Skiptaverðmæti og greiðslumiðlun

(stofnfjársjóður o.fl.)
lagafrumvarp

Tæknifrjóvgun

fyrirspurn

Fíkniefnamál

fyrirspurn

Endurskoðun laga um tæknifrjóvgun

fyrirspurn

Gerð björgunarsamninga

fyrirspurn

Öryggisþjónusta

lagafrumvarp

Umferðarlög

(ölvunarakstur, vátryggingarfjárhæðir o.fl.)
lagafrumvarp

Meðferð sjávarafurða

(innflutningur, landamærastöðvar)
lagafrumvarp

Veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands

(heildarlög)
lagafrumvarp

Réttarstaða fólks í óvígðri sambúð

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Steinbítsveiðar

fyrirspurn

Skyndiskoðanir Landhelgisgæslunnar

fyrirspurn

Þátttaka Íslands í Alþjóðahvalveiðiráðinu

þingsályktunartillaga

Réttarstaða flóttamanna

fyrirspurn

Skýrsla um innheimtu vanskilaskulda

athugasemdir um störf þingsins

Hvalveiðar

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Veiðar úr norsk-íslenska síldarstofninum

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Dómar, skaðabætur og fjöldi grófra líkamsárása

fyrirspurn

Réttarstaða fólks í óvígðri sambúð

fyrirspurn

Viðskipti með aflaheimildir

umræður utan dagskrár

Skipan prestakalla og prófastsdæma

lagafrumvarp

Staða þjóðkirkjunnar

lagafrumvarp

Lögræðislög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Tjón á bílum

fyrirspurn

Samningur Sameinuðu þjóðanna gegn ólöglegri verslun með fíkniefni og samningur um þvætti

þingsályktunartillaga

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 57 212,75
Flutningsræða 27 182,63
Andsvar 66 93,27
Svar 28 88,43
Um fundarstjórn 1 1,38
Samtals 179 578,46
9,6 klst.