Þorsteinn Pálsson: ræður


Ræður

Túnfiskveiðar

fyrirspurn

Lögmenn

(heildarlög)
lagafrumvarp

Skaðabótalög

(endurskoðun laganna)
lagafrumvarp

Meðferð og eftirlit sjávarafurða

(gildistaka EES-reglna)
lagafrumvarp

Fiskveiðar utan lögsögu Íslands

(útboð veiðiheimilda)
lagafrumvarp

Vopnalög

lagafrumvarp

Dómstólar

lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(hámark aflahlutdeildar)
lagafrumvarp

Markaðshlutdeild fyrirtækja

(útflutningur sjávarafurða)
fyrirspurn

Markaðshlutdeild fyrirtækja

(sjávarútvegs- og fiskvinnslufyrirtæki)
fyrirspurn

Nefnd um smíði nýs varðskips

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Veiðiheimildir smábáta og hrognkelsaveiðar

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Umferðaröryggismál

fyrirspurn

Lokun vínveitingastaða

fyrirspurn

Framkvæmd áfengislaga

fyrirspurn

Rekstrargrundvöllur landvinnslu í samkeppni við sjóvinnslu um borð í frystiskipum

umræður utan dagskrár

Fangelsi og fangavist

(heilbrigðisþjónusta, vistun gæsluvarðhaldsfanga og samfélagsþjónusta)
lagafrumvarp

Kostnaður við löggæslu

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Veiting ríkisborgararéttar

(fyrra stjfrv.)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(endurnýjunarreglur fiskiskipa)
lagafrumvarp

Þróunarsjóður sjávarútvegsins

(úrelding krókabáta)
lagafrumvarp

Sameining Kjalarneshrepps og Reykjavíkur

lagafrumvarp

Íslenskur ríkisborgararéttur

(afgreiðsla umsókna o.fl.)
lagafrumvarp

Sóknargjöld, kirkjugarðar, greftrun og líkbrennsla

(millifærsla gjalda)
lagafrumvarp

Veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands

(skilgreining togveiðisvæða)
lagafrumvarp

Veiðar og vinnsla erlendra skipa í fiskveiðilandhelgi Íslands

(heildarlög)
lagafrumvarp

Umferðarlög

(ábyrgðar- og slysatryggingar, síðara frv.)
lagafrumvarp

Umferðarlög

fyrirspurn

Starfsumhverfi og framtíðarmöguleikar fiskvinnslunnar

fyrirspurn

Almannatryggingar

(slysatrygging sjómanna)
lagafrumvarp

Kjaradeila sjómanna og útvegsmanna

umræður utan dagskrár

Rannsókn á störfum fíkniefnadeildar lögreglunnar

beiðni um skýrslu

Gjaldþrotaskipti

(tilkynningar skiptastjóra)
lagafrumvarp

Staða umferðaröryggismála

skýrsla

Störf tölvunefndar

fyrirspurn

Afturköllun stjórnarfrumvarps um bann við verkföllum sjómanna

athugasemdir um störf þingsins

Afturköllun frumvarps um stöðvun verkfalla á fiskiskipaflotanum

tilkynning frá ríkisstjórninni

Meðferð opinberra mála

(sektarinnheimta)
lagafrumvarp

Lögreglulög

(samstarf lögregluliða, valnefnd Lögregluskólans o.fl.)
lagafrumvarp

Umferðarlög

(öndunarsýni)
lagafrumvarp

Almenn hegningarlög

(tölvubrot)
lagafrumvarp

Almenn hegningarlög

(kynferðisbrot gegn börnum)
lagafrumvarp

Réttarstaða barna til umgengni við báða foreldra sína

þingsályktunartillaga

Smíði nýs varðskips

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Uppboð á skuldabréfum ÞÞÞ á Akranesi

umræður utan dagskrár

Samskipti dómsmálaráðuneytisins og lögregluyfirvalda

umræður utan dagskrár

Mannréttindasáttmáli Evrópu

(samningsviðauki nr. 11)
lagafrumvarp

Könnun á hagkvæmni kalkþörungavinnslu

fyrirspurn

Túnfiskveiðar

fyrirspurn

Málefni Hanes-hjónanna

fyrirspurn

Heimilisofbeldi

fyrirspurn

Löggæsla í austurhluta Reykjavíkur

fyrirspurn

Dómstólar

lagafrumvarp

Áfengislög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Ráðning fíkniefnalögreglumanna

fyrirspurn

Útboð á hafrannsóknaskipi

fyrirspurn

Tilboð í smíði rannsóknaskips fyrir Hafrannsóknastofnun

fyrirspurn

Heimkoma háhyrningsins Keikós

fyrirspurn

Smíði á varðskipi

fyrirspurn

Almenn hegningarlög

(fyrning sakar)
lagafrumvarp

Almenn hegningarlög

(afnám varðhaldsrefsingar)
lagafrumvarp

Lögreglulög

(eftirlit með meðferð áfengis)
lagafrumvarp

Meðferð, vinnsla og dreifing sjávarafurða

(heildarlög)
lagafrumvarp

Stofnun hlutafélags um síldarútvegsnefnd

lagafrumvarp

Hvalveiðar

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Hrognkelsaveiðar

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Umferðarlög

(öndunarsýni)
lagafrumvarp

Afbrigði

afbrigði um dagskrármál

Kjaramál fiskimanna

lagafrumvarp

Vistun ungra afbrotamanna

umræður utan dagskrár

Lögreglulög

(samstarf lögregluliða, valnefnd Lögregluskólans o.fl.)
lagafrumvarp

Reglugerð um geðrannsóknir

fyrirspurn

Prófun á vímuefnaneyslu nemenda í skólum

fyrirspurn

Skipun tilsjónarmanna

fyrirspurn

Störf nefndar um skilnaðar-, forsjár- og umgengnismál

fyrirspurn

Umferðarstjórn lögreglunnar

fyrirspurn

Ráðstöfun sýslumannsembættisins á Hólmavík

umræður utan dagskrár

Stjórn veiða úr norsk-íslenska síldarstofninum

lagafrumvarp

Starfssvið tölvunefndar

fyrirspurn

Vinnuregla Þróunarsjóðs sjávarútvegsins við úreldingu fiskvinnsluhúsa

fyrirspurn

Stjórn veiða úr norsk-íslenska síldarstofninum

lagafrumvarp

Skipting aukinna aflaheimilda

athugasemdir um störf þingsins

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Flutningsræða 35 257,58
Ræða 39 164,75
Svar 40 92,77
Andsvar 66 80,27
Samtals 180 595,37
9,9 klst.