Þorsteinn Þorsteinsson: ræður


Ræður

Fasteignamat

lagafrumvarp

Búnaðarbanki Íslands

lagafrumvarp

Þingvíti

umræður utan dagskrár

Ríkisframfærsla sjúkra manna og örkumla

lagafrumvarp

Bráðabirgðatekjuöflun ríkissjóðs og jöfnunarsjóðs bæjar- og sveitarfélaga

lagafrumvarp

Búnaðarbanki Íslands

lagafrumvarp

Bændaskólar

lagafrumvarp

Búnaðarbanki Íslands

lagafrumvarp

Bráðabirgðatekjuöflun ríkissjóðs og jöfnunarsjóðs bæjar- og sveitarfélaga

lagafrumvarp

Mjólkursala og rjóma o. fl.

lagafrumvarp

Lax- og silungsveiði

lagafrumvarp

Lax- og silungsveiði

þingsályktunartillaga

Mæðiveikin

lagafrumvarp

Lestrarfélög og kennslukvikmyndir

lagafrumvarp

Alþýðutryggingar

lagafrumvarp

Lax- og silungsveiði

lagafrumvarp

Sjúkrahúsrúm fyrir geðveika menn

þingsályktunartillaga