Þorsteinn Þorsteinsson: ræður


Ræður

Eftirlit með sjóðum

lagafrumvarp

Búnaðarbanki Íslands

lagafrumvarp

Innflutningur á sauðfé

lagafrumvarp

Byggingar og landnámssjóður

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp

Byggingar og landnámssjóður

lagafrumvarp

Fjárlög

lagafrumvarp

Búreikningaskrifstofa ríkissins

lagafrumvarp

Lax og silungsveiði

lagafrumvarp

Þegnskylduvinna

lagafrumvarp

Byggingar og landnámssjóður

lagafrumvarp

Fjárlög

lagafrumvarp

Friðun æðarfugls

lagafrumvarp

Eyðing svartbaks

lagafrumvarp

Háskóli Íslands

lagafrumvarp

Girðingar til varnar gegn útbreiðslu sauðfjársjúkdóma og fjárskipta

lagafrumvarp

Fjárlög

lagafrumvarp

Eyðing svartbaks

lagafrumvarp

Staðarprestakall á Reykjanesi

lagafrumvarp

Háskóli Íslands

lagafrumvarp

Ráðstafanir og tekjuöflunar vegna dýrtíðar og erfiðleika atvinnuveganna

lagafrumvarp

Kaup á hlutabréfum í Útvegsbanka Íslands h/f

þingsályktunartillaga