Þorsteinn Þorsteinsson: ræður


Ræður

Jarðræktarlög

lagafrumvarp

Byggingar- og landnámssjóður

lagafrumvarp

Jarðræktarlög

lagafrumvarp

Lestagjald af skipum

lagafrumvarp

Jarðræktarlög

lagafrumvarp

Vegalagabreyting

lagafrumvarp

Vinnuskóli á Reykhólum

lagafrumvarp

Byggingar- og landnámssjóður

lagafrumvarp

Gjaldaviðauki 1946

lagafrumvarp

Tekjuskattsviðauki 1945

lagafrumvarp

Dýrtíðarvísitala

lagafrumvarp

Byggingar- og landnámssjóður

lagafrumvarp

Eyðing svartbaks

lagafrumvarp

Húsmæðrafræðsla í sveitum

lagafrumvarp

Ábúðarlög

lagafrumvarp

Húsmæðrafræðsla í sveitum

lagafrumvarp

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Dýrtíðarvísitala

lagafrumvarp

Lestagjald af skipum

lagafrumvarp

Byggingarsamþykktir í sveitum

lagafrumvarp

Eyðing svartbaks

lagafrumvarp

Fjárlög 1946

lagafrumvarp

Afnotagjald útvarpsnotenda

þingsályktunartillaga

Þjóðjarðasala og kirkjujarða

lagafrumvarp

Jarðræktarlög

lagafrumvarp

Landnám ríkisins

lagafrumvarp

Útsvör

lagafrumvarp

Skólakerfi og fræðsluskylda

lagafrumvarp

Rafveita Norðurlands

þingsályktunartillaga

Lax- og silungsveiði

lagafrumvarp

Verðlagning landbúnaðarafurða o.fl. (heildarlög)

lagafrumvarp

Afnotagjald útvarpsnotenda

þingsályktunartillaga

Austurvegur

lagafrumvarp

Afnotagjald útvarpsnotenda

þingsályktunartillaga

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp

Vitagjald

lagafrumvarp

Austurvegur

lagafrumvarp

Loðdýrarækt

lagafrumvarp

Vitagjald

lagafrumvarp

Loðdýrarækt

lagafrumvarp

Lögreglustjórar í Fáskrúðsfirði og í Dalvík

lagafrumvarp

Búnaðarmálasjóður

lagafrumvarp

Afnotagjald útvarpsnotenda

þingsályktunartillaga

Lögreglustjórar í Fáskrúðsfirði og í Dalvík

lagafrumvarp

Loðdýrarækt

lagafrumvarp

Hreppstjóralaun

lagafrumvarp

Hafnargerðir og lendingarbætur

lagafrumvarp

Búnaðarmálasjóður

lagafrumvarp

Landnám, nýbyggðir og endurbyggingar í sveitum

lagafrumvarp

Bifreiðaskattur o.fl.

lagafrumvarp

Nýbyggingar í Höfðakaupstað

lagafrumvarp

Hreppstjóralaun

lagafrumvarp

Menntaskólar

lagafrumvarp

Gagnfræðanám

lagafrumvarp

Húsmæðrafræðsla

lagafrumvarp

Nýbyggingar í Höfðakaupstað

lagafrumvarp

Beitumál

lagafrumvarp