Þorsteinn Þorsteinsson: ræður


Ræður

Tekjuöflun til íþróttasjóðs

lagafrumvarp

Gengisskráning o. fl.

lagafrumvarp

Aukatekjur ríkissjóðs

lagafrumvarp

Stimpilgjald

lagafrumvarp

Verðlag

lagafrumvarp

Ábúðarlög

lagafrumvarp

Lausn ítaka af jörðum

lagafrumvarp

Innheimta

lagafrumvarp

Bæjanöfn o. fl.

lagafrumvarp

Húsmæðrafræðsla

lagafrumvarp

Lax- og silungsveiði

lagafrumvarp

Kaup á togurum og togveiðibát

lagafrumvarp

Lax- og silungsveiði

lagafrumvarp

Smáíbúðabyggingar

lagafrumvarp

Lax- og silungsveiði

lagafrumvarp

Hundahald

lagafrumvarp

Eftirlit með opinberum sjóðum

lagafrumvarp

Leigubifreiðar í kaupstöðum

lagafrumvarp

Útvegsbanki Íslands h.f.

lagafrumvarp

Menningarsjóður

lagafrumvarp

Hundahald

lagafrumvarp

Tollskrá o. fl.

lagafrumvarp

Menntaskóli

lagafrumvarp

Klakstöðvar

lagafrumvarp

Eyðing svartbaks

lagafrumvarp

Klakstöðvar

lagafrumvarp

Fjárlög 1953

lagafrumvarp

Sala jarðeigna í opinberri eigu

lagafrumvarp

Tollskrá o.fl.

lagafrumvarp

Eftirlit með rekstri ríkisins og ríkisstofnana

lagafrumvarp

Tollskrá o.fl.

lagafrumvarp

Erfðaleiga af hluta af prestssetursjörðum

lagafrumvarp

Verðjöfnun á olíu og bensíni

lagafrumvarp

Sparisjóðir

lagafrumvarp

Afgreiðsla mála úr nefndum

umræður utan dagskrár

Tollskrá o.fl.

lagafrumvarp

Iðnaðarbanki Íslands

lagafrumvarp