Birgir Ísleifur Gunnarsson: ræður


Ræður

Rannsókn kjörbréfs

Verðjöfnunargjald af raforku

lagafrumvarp

Sinfóníuhljómsveit Íslands

lagafrumvarp

Meðferð mála vegna rangrar notkunar stöðureita

lagafrumvarp

Aldurshámark starfsmanna ríkisins

þingsályktunartillaga

Jöfnun húshitunarkostnaðar

þingsályktunartillaga

Tekjustofnar sveitarfélaga

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Fjárlög 1980

lagafrumvarp

Orkujöfnunargjald

lagafrumvarp

Listskreytingar ískólum

fyrirspurn

Útboð verklegra framkvæmda

fyrirspurn

Grunnskólar

lagafrumvarp

Listskreytingar opinberra bygginga

lagafrumvarp

Skipan opinberra framkvæmda

lagafrumvarp

Tímabundið vörugjald

lagafrumvarp

Fjárfestingar- og lánsfjáráætlun 1980

skýrsla

Tímabundið vörugjald

lagafrumvarp

Grunnskólar

lagafrumvarp

Fjölbrautaskólar

lagafrumvarp

Söluskattur

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Iðnrekstrarsjóður

lagafrumvarp

Lánsfjárlög 1980

lagafrumvarp

Afgreiðsla þingmála

um fundarstjórn