Birgir Ísleifur Gunnarsson: ræður


Ræður

Listskreytingar opinberra bygginga

lagafrumvarp

Skipan opinberra framkvæmda

lagafrumvarp

Rannsókn kjörbréfs

Niðurfelling á opinberum gjöldum barna 1980

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp

Aldurshámark starfsmanna ríkisins

þingsályktunartillaga

Útflutningsgjald af sjávarafurðum

lagafrumvarp

Tímabundið vörugjald

lagafrumvarp

Lántaka 1980 og 1981 og ábyrgðarheimildir

lagafrumvarp

Tímabundið vörugjald

lagafrumvarp

Ferðagjaldeyrir

lagafrumvarp

Verðjöfnunargjald af raforku

lagafrumvarp

Fjárlög 1981

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Blönduvirkjun

fyrirspurn

Tilraunaveiðar á kola í Faxaflóa

fyrirspurn

Húsnæðismál póstþjónustunnar í Reykjavík

fyrirspurn

Rekstur Skálholtsstaðar

fyrirspurn

Orkuverð til fjarvarmaveitna

fyrirspurn

Verslun og innflutningur á kartöflum

fyrirspurn

Meðferð mála vegna rangrar notkunar stöðureita

lagafrumvarp

Alkalískemmdir á steinsteypu í húsum

þingsályktunartillaga

Umræður utan dagskrár

Áhrif tölvuvæðingar á skólakerfi landsins

þingsályktunartillaga

Þingsköp Alþingis

lagafrumvarp

Stjórnarskipunarlög

(breyting á stjórnarskrá lýðveldisins)
lagafrumvarp

Aðflutningsgjöld og söluskattur af bensíni

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp

Símamál

fyrirspurn

Aldurshámark starfsmanna ríkisins

þingsályktunartillaga

Umræður utan dagskrár

Lán til íbúðabygginga

fyrirspurn

Vernd barna og ungmenna

lagafrumvarp

Undirbúningur almennra stjórnsýslulaga til að auka réttaröryggi

þingsályktunartillaga

Skattur á verslunar- og skrifstofuhúsnæði

lagafrumvarp

Lánsfjárlög 1981

lagafrumvarp

Fjáröflun til vegagerðar

lagafrumvarp

Verðlagsaðhald

lagafrumvarp

Tæknisafn

fyrirspurn

Símamál í Kjósarhreppi

fyrirspurn

Opinber stefna í áfengismálum

þingsályktunartillaga

Stóriðjumál

þingsályktunartillaga

Raforkuver

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp

Stóriðjumál

þingsályktunartillaga

Utanríkismál 1981

skýrsla

Stóriðjumál

þingsályktunartillaga

Raforkuver

lagafrumvarp

Steinullarverksmiðja

lagafrumvarp